Refibo

Nieuws archief 2008<
1
2
3
4
...
5
>

 • Boreout: de nieuwe kantoorziekte
  donderdag 11/09/2008 Update: 11/09/2008

  Wat is een boreout? Vijftien procent van de kantoormedewerkers verveelt zich in die mate dat ze een boreout oplopen. Boreout, het omgekeerde van burnout, heeft moeheid, irritatie en lusteloosheid als belangrijkste symptomen. Uiteindelijk levert het nietsdoen net zoveel stress op als te veel moeten werken. Het kan dus wel degelijk tot ziekte leiden. De Zwitsers Werder en Rothlin hebben het begrip boreout geïntroduceerd in hun boek Diagnose Boreout (Redline Wirtschaft, 2007). In een tijd waari…

 • Faillissementsuitkering minder soepel
  donderdag 11/09/2008 Update: 11/09/2008

  Gefailleerde ondernemers hebben recht op een uitkering gedurende 12 maanden en het behoud van bepaalde sociale rechten (gezinsbijslag en gezondheidszorgen). Sinds augustus zijn de voorwaarden om van de faillissementsuitkering te genieten echter gevoelig verstrengd. Vanaf 17 augustus 2008 kan een gefailleerde ondernemer namelijk slechts genieten van de uitkering als hij in de voorgaande maand (de refertemaand) geen enkele dag gewerkt heeft (bv. als interim), of geen enkele andere uitkering he…

 • Werkbonus stijgt
  woensdag 10/09/2008 Update: 10/09/2008

  De werkbonus heeft tot doel de werknemers met een laag loon een hoger netto-inkomen te garanderen door het bedrag van de te betalen persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid (13,07% van het brutoloon) te verlagen. De werkbonus garandeert dat deze werknemers met een laag loon toch een netto-inkomen ontvangen dat hoger is dan wat ze als werkloze zouden krijgen, zonder daarbij evenwel het brutoloon te verhogen. Deze bonus maakt het dus de moeite waard om te werken. Sinds 1 april 2013 bedr…

 • Elektronische neerlegging bijna verplicht.
  vrijdag 05/09/2008 Update: 05/09/2008

  Vanaf 1 maart 2009 moeten alle jaarrekeningen elektronisch bij de Nationale Bank van België neergelegd worden. Niet dat dit een probleem is: In de praktijk worden nog slechts 0,5% van alle documenten die door de Nationale Bank worden aanvaard, neergelegd op papier. De wet voorziet immers de neerlegging langs elektronische weg als regel. Op de verplichting zijn wel twee uitzonderingen: Buitenlandse ondernemingen of economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht (ESV); Rech…

 • Tweedehandswagen kopen? Opletten geblazen!
  vrijdag 05/09/2008 Update: 05/09/2008

  Of u nu een tweedehandswagen koopt bij een particulier of een beroepsverkoper, uitkijken is de boodschap! Handige tips en aandachtspunten vindt u en .  

 • Boekhoudstukken voortaan slechts 7 jaar bewaren
  donderdag 19/06/2008 Update: 19/06/2008

  Hoe was het voorhen? Volgens de artikelen 6 en 8 van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen moesten de verantwoordingsstukken 10 jaar bewaard worden (art. 6). De ondernemingen moesten hun boeken gedurende 10 jaar bewaren (art. 8). De artikelen 55 en 56 van de Wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008 - pag 30544) wijzigde deze termijnen vanaf 26 juni 2008 in "zeven jaar". Eindelijk harmonisatie. De bewaringstermijn van boek…

 • Wat is ruling?
  maandag 16/06/2008 Update: 16/06/2008

  Heeft u twijfels over de fiscale gevolgen van een bepaalde project dat uw vennootschap wil uitvoeren? Dan kan u die twijfels wegnemen door naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen te stappen en een fiscale rulingprocedure aan te vragen. Ruling duidt op een beslissing van de belastingadministratie omtrent de fiscale behandeling van een transactie vóór die effectief heeft plaatsgevonden. Het zorgt voor zekerheid voor de vennootschap in kwestie aangezien de beslissing bindend is voor de admin…

 • Pas sinds enkele dagen werkt u voor uzelf
  vrijdag 13/06/2008 Update: 13/06/2008

  Tax Freedom Day (TFD) is de dag dat de gemiddelde belastingbetaler zijn jaarlijkse belastingen betaald heeft en voor eigen rekening begint te werken. Dit in de veronderstelling dat u al wat u tot dan toe verdiende als belasting zou hebben afgedragen. In 2013 valt TFD, net als het jaar ervoor, op 14 juni. Zo bepaalde een PwC–studie. Voor de berekening van Tax Freedom Day worden alle belastinginkomsten (inclusief sociale zekerheidsbijdragen) gedeeld door het bruto binnenlands product. België b…

 • Circulaire over notionele interestaftrek
  maandag 02/06/2008 Update: 02/06/2008

  Lees de volledige circulaire van de minister van financiën over de notionele interestaftrek en hoe simulaties en misbruiken moeten voorkomen worden , (1ste addendum) en (2de addendum).  

 • Aftrekbare boetes: nieuwe evolutie?
  woensdag 14/05/2008 Update: 14/05/2008

  Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (art 53, 6°) stelt als regel dat geldboetes, met inbegrip van transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard, niet aftrekbaar zijn als beroepskost. Van een aantal administratieve sancties wordt echter aangenomen dat deze niet kwalificeren als geldboete en daarom wel aftrekbaar zijn. Het gaat o.m. over verhogingen bij BTW-inbreuken en bijdrageverhogingen bij laattijdige betaling van RSZ-bijdragen. Traditioneel werd dus he…

<
1
2
3
4
...
5
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.