Refibo

Uittreksel uit het strafregister - waar aanvragen?

Voor tal van erkenningen dient u een uittreksel uit het strafregister van vennootschappen toe te voegen. Vroeger kon u hiervoor terecht bij de Rechtbank van Koophandel van uw arrondissement, maar sinds enige tijd is het Centraal Strafregister in Brussel uw enige aanspreekpunt.

Het Centraal Strafregister is bereikbaar via:

  • Per fax: +32 2 552 27 82
  • Per post: FOD Justitie, DG RO - Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  • Per e-mail: cjc-csr@just.fgov.be
  • Persoonlijk : Waterloolaan 80, 1000 Brussel (i.p.v. Waterloolaan 115)

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.

 

 

Laatste revisie
13/10/2008 11u50

Publicatie datum
13/10/2008 11u50

Meer info