Refibo

Nieuws en aankondigingen<
1
2
3
4
5
...
6
>

 • Potpourri zorgt voor wijzigingen erfrecht
  donderdag 07/09/2017 Update: 07/09/2017

  Potpourri V is op 24 juli 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De wet is erop gericht de werking van justitie te verbeteren en de werklast bij de rechtbanken te verminderen. Bovendien worden de bestaande procedures vereenvoudigd, verduidelijkt, geharmoniseerd en afgestemd op recente EU-verdragen. Welke nieuwe regels zijn voor u ondertussen reeds in werking getreden? Nieuw. De nieuwe regels zorgen voor een grotere verantwoordelijkheid en een centralisatie bij de notaris in he…

 • Vermindering vennootschapsbelasting dankzij zomerakkoord
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  De keuze voor een vennootschap wordt gestimuleerd door het zomerakkoord van 26 juli 2017. De vennootschapsbelasting daalt in 2 fases: eerst in 2018, een tweede keer in 2020. Overweegt u de stap te zetten naar een vennootschap? Heet van de naald.

 • Wat als uw leverancier failliet gaat?
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  Uw leverancier gaat failliet, wat nu? Wordt u hier automatisch van op de hoogte gebracht? Hoe verwerkt u het verlies in uw boekhouding? Kan u het reeds betaalde btw-bedrag toch nog recupereren? Opzoeken faillissementen. Heeft u een grondig vermoeden dat er iets niet pluis is bij uw leverancier? Reageert uw leverancier reeds enige tijd niet meer op e-mails en telefoontjes? Om na te gaan of uw leverancier moeilijkheden ondervindt, kan u opzoeken of deze leverancier al dan niet in een sta…

 • Afschaffing beroepsbekwaamheid
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  Binnenkort kan iedereen eenvoudiger kapper, bakker of slager worden. Deze zomer besloot de Vlaamse Regering om de huidige verplichting om uw technische bekwaamheid in uw vak te bewijzen, af te schaffen. Of toch voor een groot aantal beroepen. Geldt de afschaffing voor uw gereglementeerd beroep? Volgen er nog afschaffingen van de bewijsverplichting voor andere gereglementeerde beroepen?  Vestigingswet. In België moet u als ondernemer om bepaalde beroepen uit te oefenen, bovenop de…

 • Goed doel gezocht
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  REFIBO is op zoek naar lokale goede doelen om meer dan 500 meubels weg te schenken. De gebruikte meubels zijn in goede staat maar nemen te veel plaats in. Onder het motto "van een nood een deugd maken" is de zoektocht naar Gentse goede doelen, vzw's en andere organisaties gestart. De zomerperiode betekent voor heel wat bedrijven een rustige periode. Voor een gewaardeerde relatie van REFIBO die onbekend wenst te blijven, staat zomer 2017 in het licht van de grote zomerschoonmaak. In augu…

 • Doktersbezoeken tijdens de werkuren, kan dat?
  woensdag 02/08/2017 Update: 02/08/2017

  Wordt uw werknemer plots ziek? Gaat hij naar de tandarts of de huidspecialist? Bent u als werkgever verplicht om doktersbezoeken tijdens de werkuren toe te staan en voor de afwezige uren te betalen? Afhankelijk van de situatie of de reden moet u dit als werkgever al dan niet verplicht toestaan. Ziek in de loop van de arbeidsdag.

 • Operationele of financiële leasing?
  woensdag 02/08/2017 Update: 02/08/2017

  Maakt u beroepsmatig gebruik van een voertuig of een ander (on)roerend goed via een leasingcontract? Wenst u dit op het einde van het leasingcontract aan te kopen of niet? Bent u op de hoogte van de verschillen die dit teweeg brengt? Leasing. Leasing is een overeenkomst waarbij de “lessor” voor een bepaalde periode het gebruiksrecht van een bedrijfsmiddel overdraagt aan een “lessee” in ruil voor een betaling of een reeks betalingen. Leasingvoorwerpen.

 • Wat als uw klant failliet gaat?
  woensdag 02/08/2017 Update: 02/08/2017

  Slecht nieuws, een  klant gaat failliet. Kan u uw geleverde goederen nog recupereren? Hoe registreert u dit verlies in de boekhouding? Wat met de reeds doorgestorte btw? Betalingstermijn. In de regel staat u uw klanten een redelijke termijn toe om hun ontvangen facturen te betalen. Maar wat gebeurt er indien uw klant failliet en u wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen van reeds geleverde goederen of diensten? Bericht van de curator. De aangestelde curator bij het faillis…

 • U bent uw personenbelasting vergeten indienen?
  woensdag 02/08/2017 Update: 02/08/2017

  Is de deadline voor de personenbelasting gekomen en gegaan zonder dat u het beseft heeft? 13 juli 2017 was de laatste dag Voorwerp. Elke inwoner van België dient belastingen op zijn totale inkomen te betalen [1]. Als eerste stap in het belastingproces moet u als inwoner uw inkomen aangeven via “deel 1” van het aangifteformulier. De ove…

 • Privégebruik bedrijfswagen recent minder voordelig
  donderdag 06/07/2017 Update: 06/07/2017

  Als bedrijfsleider of werknemer kan u een wagen en tankaart van uw vennootschap-werkgever ontvangen. De vennootschap heeft de keuze om al dan niet naast de brandstofkosten voor beroepsgebruik ook deze voor het privégebruik te bekostigen. Vennootschappen die het privégebruik ten laste nemen, moeten nu 40 % i.p.v. 17 % van het voordeel van alle aard opnemen in de verworpen uitgaven. Hoe kan u deze verhoging vermijden? Beroepskosten en verworpen uitgaven. In principe kunnen uitgaven gema…

<
1
2
3
4
5
...
6
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.