Refibo

Nieuws en aankondigingen1
2
3
...
12
>

 • Help, werken in mijn straat!
  dinsdag 17/12/2019 Update: 17/12/2019

  Zijn er werken in de buurt waardoor uw cliënteel wegblijft? Hoe overbrugt u deze moeilijke periode? Komt u in aanmerking voor de hinder- of sluitingspremie? En dient u hierop belastingen te betalen? Situatieschets Een bepaalde overheid start geplande werken in de straat waarbij meer dan 50 m2 oppervlakte dient te worden opengebroken met als gevolg dat de rijbaan of minstens één rijstrook geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Deze werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen. Indien …

 • De wetgever beschermt u tegen te sterke contractpartij
  dinsdag 17/12/2019 Update: 17/12/2019

  De wetgever voert binnenkort regels in die de relaties tussen ondernemingen sterk zullen beïnvloeden, met grote gevolgen voor de contractpraktijk. Wij zetten voor u uiteen welke bepalingen niet langer toegestaan zijn. Evolutie. In België geldt het principe van vrijheid van handel. Dit betekent dat iedereen die handel wil drijven dat moet kunnen (vrije markttoegang) en dat men vrij dient te zijn om de inhoud, werking en vorm van de handelsovereenkomsten te bepalen (contractvrijheid). De…

 • Weg met excessieve betalingstermijnen
  dinsdag 17/12/2019 Update: 17/12/2019

  Het is algemeen bekend dat kmo’s weinig tot geen onderhandelingsmarge hebben indien ze contracten afsluiten met grote ondernemingen, multinationals of overheidsbedrijven. Aan deze wanpraktijken komt vanaf eind april 2020 gedeeltelijk een einde, aangezien de wetgever nu een maximale betalingstermijn oplegt in handelstransacties tussen kmo’s en niet-kmo’s.    Nieuwe wetgeving. Op 10 april 2019 heeft de wetgever een wetsvoorstel goedgekeurd met betrekking tot de wijziging van de wet van 2 au…

 • Een nieuw jaar betekent nieuwe regels
  dinsdag 17/12/2019 Update: 17/12/2019

  Op 1 januari 2020 treedt heel wat nieuwe wetgeving in werking. Zo zullen verschillende bepalingen uit het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) toegepast worden op bestaande vennootschappen, daalt de vennootschapsbelasting verder en wijzigt de fiscale behandeling van de verhoging van de sociale bijdrage. Welke impact heeft deze nieuwe wetgeving op uw onderneming? 1. Inwerkingtreding dwingende bepalingen WVV Geleidelijke inwerkingtreding WVV. Vennootschappen die worden op…

 • Registratie dienstverleners aan vennootschappen
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  Kent u de regels omtrent de registratieverplichting voor dienstverleners aan vennootschappen nog? Wij brengen in herinnering wie zich dient te registreren, onder welke voorwaarden en hoe. Dit is van belang aangezien het verlenen van deze welbepaalde diensten zonder registratie beboet kan worden en uit de praktijk blijkt dat er nog werk aan de winkel is. Achtergrond. Sinds 1 september 2018 zijn dienstverleners aan vennootschappen onderworpen aan twee nieuwe verplichtingen: het respecteren …

 • Een bestuurder is steeds zelfstandig, of toch niet?
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  Het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bepaalt dat bestuurders steeds onder het zelfstandig statuut handelen. Wat betekent dit precies? En kan een bestuurder nog gewoon werknemer zijn? De bestuurder als zelfstandige. Het WVV stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid als bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden kan zijn. Met de bewoording ‘in deze hoedanigheid’ bevestigt de wetgever uitdrukkelijk het eerder recht dat bestuurders voor…

 • Andere afschrijvingsregels voor vennootschappen
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  De spelregels inzake afschrijvingen verstrengen vanaf 1 januari 2020. Heeft dit impact op uw geplande investeringen? Is het aangewezen om nog investeringen door te voeren in 2019? Eén ding staat vast, de kleine vennootschappen worden het hardst getroffen gezien hun gunstmaatregelen worden afgeschaft. Anticiperen hierop, nu het nog kan, lijkt dus aangewezen. Wat zijn afschrijvingen? Afschrijvingen zijn een boekhoudkundige ingreep om de kosten van een investering te spreiden over de levensd…

 • Maximaal de eenmalige verhoogde investeringsaftrek benutten
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  Tot 31 december 2019 geldt voor bepaalde vaste activa van kleine vennootschappen een eenmalige investeringsaftrek van 20%. Deze periode komt stilaan ten einde. Lees hier hoe u nog maximaal van deze investeringsaftrek kan genieten. Hoe werkt het tot op heden? Om van de eenmalige investeringsaftrek te genieten, dienen, behoudens enkele uitzonderingen, volgende voorwaarden vervuld te zijn opdat deze aftrek van toepassing is: Afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa; die in n…

 • Het elektronisch effectenregister: een handige tool binnen uw vennootschap
  maandag 07/10/2019 Update: 07/10/2019

  Het elektronisch effectenregister werd begin dit jaar gelanceerd. Dit register brengt een daling van de administratieve last met zich mee, maar heeft daarnaast nog tal van andere voordelen. Wat is het? Het elektronische effectenregister (ook wel ‘eStox’ genoemd) werd ontwikkeld door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot). Hierin worden allerlei gegevens over de aandeelhouders bijgehouden, zoals hun voornaam, naam, adres…

 • Bedrijfspand verkocht, wat met de gerealiseerde meerwaarde op de grond?
  maandag 07/10/2019 Update: 07/10/2019

  Stel, u verkoopt uw bedrijfspand met meerwaarde. De meerwaarde op het gebouw is steeds belastbaar als beroepsinkomen. Maar is de gerealiseerde meerwaarde op de grond eveneens belastbaar als beroepsinkomen? Het Hof van Cassatie heeft sinds kort haar visie hieromtrent nauwkeurig neergeschreven. Voorbeeld. Een ondernemer koopt een gebouw aan waarin hij zijn beroepsactiviteiten zal uitvoeren. Na verloop van tijd wordt de woning opnieuw verkocht. Als bij verkoop een meerwaarde wordt gerealisee…

1
2
3
...
12
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.