Refibo

Nieuws en aankondigingen1
2
3
...
9
>

 • De zorgvolmacht is er om te helpen
  woensdag 20/03/2019 Update: 20/03/2019

  Geheugenverlies, ouderdom, ziekte of een zwaar ongeval… Na al die jaren in staat te zijn geweest uw eigen vermogen en leven te beheren, kan het plots niet meer. Bent u ook bezorgd dat u op een dag wilsonbekwaam wordt en wenst u hierop nu al te anticiperen? Dan biedt de zorgvolmacht gemoedsrust. Sinds maart 2019 kent deze zelfs een uitbreiding. Wat is het? Een zorgvolmacht is een document, al dan niet via uw notaris, waarin u de toestemming (de volmacht) geeft aan één of meerdere bepaal…

 • Wat betekent het UBO-register voor u?
  woensdag 20/03/2019 Update: 20/03/2019

  Het spiksplinternieuwe UBO-register ziet binnenkort het levenslicht. Dit centraal register beoogt alle uiteindelijke begunstigden van een onderneming in kaart te brengen en te registeren. U als bedrijfsleider van uw onderneming dient hiervoor de nodige acties te ondernemen en dit voor 30 september 2019. Een bijkomende administratieve verplichting die zeker niet uit het oog verloren mag worden. Maar wat betekent het voor uw onderneming? En wat dient u eigenlijk te doen? Ontstaan en doe…

 • Laat uw werknemers deelnemen in de winst
  woensdag 20/03/2019 Update: 20/03/2019

  Sinds 1 januari 2018 kunnen vennootschappen beslissen om een deel van de winst te delen met hun werknemers. De winstpremie geeft de werkgever de mogelijkheid hun medewerkers extra te belonen. Het is tevens een bijkomend initiatief naast de bestaande niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Op 1 januari 2019 werd de wetgeving licht aangepast naargelang de eerste ervaringen bij bedrijfsleiders en andere ervaringsdeskundigen. Wat is de winstpremie? Vroeger was er sprake van een par…

 • Sociale fraudebestrijding: deze sectoren worden geviseerd
  maandag 14/01/2019 Update: 14/01/2019

  Naar jaarlijkse gewoonte heeft de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) het actieplan voor sociale fraude opgesteld. Afhankelijk in welke sector u werkzaam bent, loopt u al dan niet in het vizier en heeft u dus kans op controle. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard.   Prioriteiten. In 2019 liggen de prioriteiten op internationale sociale dumping, de verdere digitalisering van de sociale inspectiediensten en extra controles in grootsteden.  Sectoren in de picture.…

 • Wat als consumenten niet tevreden zijn met hun kerstgeschenken?
  maandag 14/01/2019 Update: 14/01/2019

  De eindejaar periode is net achter de rug, u heeft hoogstwaarschijnlijk heel wat eindejaarsgeschenken verkocht. Wat bij ontevredenheid of dubbel aangekochte geschenken? Kunnen aangekochte goederen of diensten worden teruggezonden of geannuleerd? In vergelijking met een offlinewinkel hebben consumenten veel meer rechten bij een online aankoop. Wat is het verschil? Terugsturen na online aankoop. Eens een goed geleverd of het dienstverleningscontract afgesloten is, heeft een consument nog he…

 • De feestdagen in 2019 en hun sociaalrechtelijke implicaties
  maandag 14/01/2019 Update: 14/01/2019

  Houd uw agenda klaar: wanneer vallen de feestdagen in 2019? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop niet wordt gewerkt? Hoe bepaalt u als werkgever wanneer deze dag gerecupereerd mag worden? Overzicht feestdagen 2019. Feestdag Datum Nieuwjaar Dinsdag 01/01/2019 Paasmaandag Maandag 22/04/2019 Feest van de Arbeid Woensdag 01/05/2019 Onze Lieve Heer Hemelvaart Donderdag 30/05/2019 …

 • Staat een fonkelnieuw jaar gelijk aan een verhoogde huurprijs?
  maandag 14/01/2019 Update: 14/01/2019

  Verhuurt of huurt u een kantoorruimte, garage, winkel of woning? Wist u dat de huurprijs jaarlijks kan aangepast worden? In tegenstelling tot wat u misschien denkt, gebeurt deze aanpassing niet noodzakelijk in het begin van een nieuw jaar. Hoe en voor hoeveel wordt de huurprijs geïndexeerd? Verschillende soorten huurcontracten. Afhankelijk van de bestemming van het gehuurde gelden verschillende indexatieregels. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen het huren van een woning die di…

 • Al gehoord van Creative Commons?
  woensdag 06/06/2018 Update: 06/06/2018

  Van “alle rechten voorbehouden” naar “enkele rechten voorbehouden”. Alleen een auteur heeft het recht om zijn werk te reproduceren en aan de buitenwereld bekend te maken. Wilt u als geïnteresseerde het werk gebruiken of delen, heeft u in principe toestemming nodig. Een Creative Commons licentie kan hier voor vereenvoudiging zorgen. Door de aanduiding van een specifiek embleem geeft de auteur toestemming aan iedereen om zijn werk onder bepaalde voorwaarden toch te verspreiden. Auteursrechten…

 • To do or not to do: studiejaren afkopen?
  woensdag 06/06/2018 Update: 06/06/2018

  Voor wie is het interessant om studiejaren te ruilen voor meer pensioengelden? Indien u studiejaren afkoopt, heeft u recht op meer pensioen, maar niet op een vroegere pensioenleeftijd. Geldelijk voordeel! Maar… niet vroeger op pensioen. Het afkopen van stud…

 • Professioneel investeren in Belgisch vastgoed interessanter?
  woensdag 06/06/2018 Update: 06/06/2018

  Vanaf oktober kan u de btw op gedane investeringen in (nieuw)bouw recupereren. Professioneel verhuren wordt in een nieuw aantrekkelijk kleedje gestopt. Ook de huurder profiteert hier mee van! Huidige situatie.

1
2
3
...
9
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.