Refibo

Nieuws en aankondigingen1
2
3
...
9
>

 • Binnenkort goedkoper fietsen?
  maandag 03/06/2019 Update: 03/06/2019

  De btw op fietsen en elektrische fietsen is verlaagd van 21% naar 6%. Goed nieuws met de zomer in aantocht. Maar genieten we nu onmiddellijk al van een korting van 15%? Milieuvriendelijke maatregel. De PS heeft het wetsvoorstel ingediend met het oog op het bevoordelen van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Dit voorstel werd goedgekeurd. De verlaging van de btw zou de fiets en de elektrische fiets een stuk goedkoper maken, waardoor deze aantrekkelijker moet worden en dus meer mensen ge…

 • Hoeveel huur mag u vragen aan uw vennootschap?
  maandag 03/06/2019 Update: 03/06/2019

  Wist u dat u als bedrijfsleider een deel van uw woning kan verhuren aan uw eigen vennootschap? De huurovereenkomst is fiscaal gunstig voor zowel uzelf als voor uw vennootschap. Wat zijn de voordelen? Voordeel vennootschap-huurder. Voor de vennootschap zijn betaalde huurgelden aftrekbare kosten. De belastbare winst van de vennootschap wordt op deze manier verminderd. Voordeel bedrijfsleider-verhuurder. Door een onroerend goed aan uw vennootschap te verhuren, kan u op een fiscaal voorde…

 • Het toegenomen belang van een financieel plan
  maandag 03/06/2019 Update: 03/06/2019

  Bij de opstart van een vennootschap moet reeds sinds lange tijd een financieel plan worden opgemaakt. Dit plan heeft echter enorm aan belang gewonnen in het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien de wetgever het minimumkapitaal bij een bvba en coöperatieve vennootschap heeft afgeschaft en bijkomend bepaalde wettelijke vereisten heeft gekoppeld aan het financieel plan. Financieel plan. Het financieel plan is een document dat moet worden opgemaakt door een startende v…

 • Verlaging btw-tarief op levering planten
  woensdag 24/04/2019 Update: 24/04/2019

  Er is lange tijd gepleit vanuit de tuinbouwsector om het btw-tarief op het leveren van planten te verlagen van 21% naar 6%. En de sector heeft zijn slag thuis gehaald. Op 1 januari 2019 keurde de Commissie Financiën namelijk een wetsvoorstel goed met betrekking tot de btw-verlaging voor de tuinsector. Dit wetsvoorstel trad in voege op 1 april 2019. Wat houdt dit voor u als tuinaannemer in? Situatie voor 1 april Het probleem dat tot voor 1 april 2019 bestond, was dat een tuinaannemer di…

 • Gevolgen van een onvolledige of onjuiste inschrijving KBO?
  woensdag 24/04/2019 Update: 24/04/2019

  U inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is één van de eerste administratieve taken en verplichtingen als zelfstandige of als onderneming. Een correcte en volledige inschrijving kan u veel zorgen gedurende de rit besparen. Waar moet u op letten? Inschrijving. Elke onderneming die een economische activiteit uitoefent in België dient ingeschreven te zijn in de KBO. Door de inschrijving in de KBO wordt een ondernemingsnummer toegekend. Het is wettelijk verplicht om dit uniek…

 • Btw-vrijstelling bij contract van uitgave en een contract van overdracht?
  woensdag 24/04/2019 Update: 24/04/2019

  Een auteur van letterkundige werken is een btw-plichtige die 6% btw dient te betalen op zijn facturen of valt hij toch onder de btw-vrijstellingsregeling? Dit alles is afhankelijk van het type contract dat de auteur sluit en de daarin opgenomen clausules en voorwaarden. Een contract van uitgave. Een contract van uitgave is een contract gesloten tussen een natuurlijke persoon (auteur) en een rechtspersoon (uitgever) waarbij de auteur bepaalde letterkundige werken of kunstwerken uitleent …

 • Wat met het kapitaal van mijn bvba?
  woensdag 24/04/2019 Update: 24/04/2019

  Het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen werd eindelijk goedgekeurd op 28 februari 2019 en zal in werking treden op 1 mei 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn de reductie van het aantal vennootschapsvormen en de terminologische en inhoudelijke verandering van de bvba. Maar wat houdt dit allemaal in voor mijn bvba? Bvba wordt bv. Het nieuw vennootschapswetboek past een fundament van het vennootschapsrecht aan. De klassieke bvba moet namelijk plaats ruimen voor het nieuwe f…

 • De zorgvolmacht is er om te helpen
  woensdag 20/03/2019 Update: 20/03/2019

  Geheugenverlies, ouderdom, ziekte of een zwaar ongeval… Na al die jaren in staat te zijn geweest uw eigen vermogen en leven te beheren, kan het plots niet meer. Bent u ook bezorgd dat u op een dag wilsonbekwaam wordt en wenst u hierop nu al te anticiperen? Dan biedt de zorgvolmacht gemoedsrust. Sinds maart 2019 kent deze zelfs een uitbreiding. Wat is het? Een zorgvolmacht is een document, al dan niet via uw notaris, waarin u de toestemming (de volmacht) geeft aan één of meerdere bepaal…

 • Wat betekent het UBO-register voor u?
  woensdag 20/03/2019 Update: 20/03/2019

  Het spiksplinternieuwe UBO-register ziet binnenkort het levenslicht. Dit centraal register beoogt alle uiteindelijke begunstigden van een onderneming in kaart te brengen en te registeren. U als bedrijfsleider van uw onderneming dient hiervoor de nodige acties te ondernemen en dit voor 30 september 2019. Een bijkomende administratieve verplichting die zeker niet uit het oog verloren mag worden. Maar wat betekent het voor uw onderneming? En wat dient u eigenlijk te doen? Ontstaan en doe…

 • Laat uw werknemers deelnemen in de winst
  woensdag 20/03/2019 Update: 20/03/2019

  Sinds 1 januari 2018 kunnen vennootschappen beslissen om een deel van de winst te delen met hun werknemers. De winstpremie geeft de werkgever de mogelijkheid hun medewerkers extra te belonen. Het is tevens een bijkomend initiatief naast de bestaande niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Op 1 januari 2019 werd de wetgeving licht aangepast naargelang de eerste ervaringen bij bedrijfsleiders en andere ervaringsdeskundigen. Wat is de winstpremie? Vroeger was er sprake van een par…

1
2
3
...
9
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.