Refibo

Nieuws en aankondigingen1
2
3
...
11
>

 • Registratie dienstverleners aan vennootschappen
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  Kent u de regels omtrent de registratieverplichting voor dienstverleners aan vennootschappen nog? Wij brengen in herinnering wie zich dient te registreren, onder welke voorwaarden en hoe. Dit is van belang aangezien het verlenen van deze welbepaalde diensten zonder registratie beboet kan worden en uit de praktijk blijkt dat er nog werk aan de winkel is. Achtergrond. Sinds 1 september 2018 zijn dienstverleners aan vennootschappen onderworpen aan twee nieuwe verplichtingen: het respecteren …

 • Een bestuurder is steeds zelfstandig, of toch niet?
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  Het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bepaalt dat bestuurders steeds onder het zelfstandig statuut handelen. Wat betekent dit precies? En kan een bestuurder nog gewoon werknemer zijn? De bestuurder als zelfstandige. Het WVV stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid als bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden kan zijn. Met de bewoording ‘in deze hoedanigheid’ bevestigt de wetgever uitdrukkelijk het eerder recht dat bestuurders voor…

 • Andere afschrijvingsregels voor vennootschappen
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  De spelregels inzake afschrijvingen verstrengen vanaf 1 januari 2020. Heeft dit impact op uw geplande investeringen? Is het aangewezen om nog investeringen door te voeren in 2019? Eén ding staat vast, de kleine vennootschappen worden het hardst getroffen gezien hun gunstmaatregelen worden afgeschaft. Anticiperen hierop, nu het nog kan, lijkt dus aangewezen. Wat zijn afschrijvingen? Afschrijvingen zijn een boekhoudkundige ingreep om de kosten van een investering te spreiden over de levensd…

 • Maximaal de eenmalige verhoogde investeringsaftrek benutten
  donderdag 31/10/2019 Update: 31/10/2019

  Tot 31 december 2019 geldt voor bepaalde vaste activa van kleine vennootschappen een eenmalige investeringsaftrek van 20%. Deze periode komt stilaan ten einde. Lees hier hoe u nog maximaal van deze investeringsaftrek kan genieten. Hoe werkt het tot op heden? Om van de eenmalige investeringsaftrek te genieten, dienen, behoudens enkele uitzonderingen, volgende voorwaarden vervuld te zijn opdat deze aftrek van toepassing is: Afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa; die in n…

 • Het elektronisch effectenregister: een handige tool binnen uw vennootschap
  maandag 07/10/2019 Update: 07/10/2019

  Het elektronisch effectenregister werd begin dit jaar gelanceerd. Dit register brengt een daling van de administratieve last met zich mee, maar heeft daarnaast nog tal van andere voordelen. Wat is het? Het elektronische effectenregister (ook wel ‘eStox’ genoemd) werd ontwikkeld door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot). Hierin worden allerlei gegevens over de aandeelhouders bijgehouden, zoals hun voornaam, naam, adres…

 • Bedrijfspand verkocht, wat met de gerealiseerde meerwaarde op de grond?
  maandag 07/10/2019 Update: 07/10/2019

  Stel, u verkoopt uw bedrijfspand met meerwaarde. De meerwaarde op het gebouw is steeds belastbaar als beroepsinkomen. Maar is de gerealiseerde meerwaarde op de grond eveneens belastbaar als beroepsinkomen? Het Hof van Cassatie heeft sinds kort haar visie hieromtrent nauwkeurig neergeschreven. Voorbeeld. Een ondernemer koopt een gebouw aan waarin hij zijn beroepsactiviteiten zal uitvoeren. Na verloop van tijd wordt de woning opnieuw verkocht. Als bij verkoop een meerwaarde wordt gerealisee…

 • De addertjes onder het gras bij sponsoring
  maandag 07/10/2019 Update: 07/10/2019

  Sponsoring kan voor de gesponsorde cruciaal zijn voor de werking van diens organisatie. Maar hoe zit het voor u als ondernemer? Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar? Heeft sponsoring een invloed op de btw? Fiscaal. De kosten van sponsoring zijn onder de gewone voorwaarden aftrekbaar, dit betekent dat ze tijdens het belastbaar tijdperk gedaan zijn of gedragen met de bedoeling om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. De echtheid en het bedrag dient u dan te verantwoorden me…

 • De impact van het nieuwe WVV op de dividenduitkering aan 15% RV onder de VVPR-bisregeling
  maandag 07/10/2019 Update: 07/10/2019

  De uitkering van dividend aan de aandeelhouders is onderworpen aan roerende voorheffing. Normaliter bedraagt deze roerende voorheffing 30%. Bij grote bedragen aan dividenduitkering, loopt de roerende voorheffing bijgevolg al snel op. Ook de wetgever besefte dit en wou het ondernemerschap stimuleren. Daarom werd een gunstregeling voor kleine vennootschappen uitgewerkt waardoor een verlaagde roerende voorheffing van toepassing is. Maar welke impact heeft het nieuwe wetboek van vennootschappen en…

 • Mijn werknemer wenst Vlaams opleidingsverlof op te nemen
  woensdag 14/08/2019 Update: 14/08/2019

  Niet enkel u als ondernemer dient zich continu bij te scholen. Ook uw werknemers dienen levenslang bij te leren. Het combineren van actief zijn op de arbeidsmarkt en studeren is niet steeds eenvoudig. Uw werknemer wenst zich daarom vaak te beroepen op betaald studieverlof, maar moet u dit als werkgever ook toestaan? Vlaams opleidingsverlof. Het Vlaams opleidingsverlof (hierna: VOV) is de opvolger van het vroegere betaald educatief verlof (hierna: BEV). Het regime van het VOV is toepasseli…

 • De bedrijfsfiets: voordelen alom
  woensdag 14/08/2019 Update: 14/08/2019

  Een werknemer die dagelijks met de wagen naar het werk komt, wordt vaak geconfronteerd met ergernissen zoals het druk verkeer, ellenlange files, parkeerproblemen, etc. De fiets is daarom een alternatief voor werknemers die dichtbij of zelfs verder van hun werk wonen. Als u als werkgever een fiets ter beschikking stelt aan uw werknemers, levert dit u en uw werknemers heel wat voordelen op. Fiscaal en sociaal aspect. De bedrijfsfiets die u ter beschikking stelt aan uw werknemers is fiscaal …

1
2
3
...
11
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.