Refibo

Nieuws archief 20071
2
3
...
5
>

 • Ook zelfstandigen beschermd tegen kleine risico's
  maandag 31/12/2007 Update: 31/12/2007

  Sinds 1 januari 2008 is de ziekteverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. Net zoals voor werknemers, krijgen ook de zelfstandigen een terugbetaling voor de kleine risico’s. Sinds 1 januari 2008 is de ziekteverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. Daarvoor waren zelfstandigen via de verplichte ziekteverzekering enkel verzekerd tegen grote risico’s (bvb. bevallingen en grote heelkundige ingrepen). Voor kleine risico’s zoals doktersbezoeken, tandzorg en geneesmiddelen moesten zelfstandige…

 • Bedrog = geen aftrekbare kost
  dinsdag 18/12/2007 Update: 18/12/2007

  Jammer voor de oplichters onder onze trouwe lezers, maar bedrog is wel degelijk niét aftrekbaar. Dat bevestigde het Hof van Beroep van Antwerpen op 17 april 2007. Het betrof de volgende kwestie. Een tussenpersoon bij een onroerend-goedtransactie had de verkoper opgelicht om een hoger commissieloon te kunnen opstrijken. De verkoper heeft het bedrog echter kunnen aantonen en heeft ongeveer €30.000 teruggevorderd van de tussenpersoon. De tussenpersoon heeft op zijn beurt geprobeerd om deze te…

 • Extra kost voor de werkgever
  zaterdag 24/11/2007 Update: 24/11/2007

  Door de wijzigingen aan de wetgeving betreffende het vertrekvakantiegeld die op 1 januari 2007 in werking zijn getreden, is de werkgever in december vertrekvakantiegeld verschuldigd aan de werknemers van wie de gemiddelde arbeidsduur in de loop van het jaar verminderd is. Het gaat hier bijvoorbeeld om werknemers die in deeltijds ouderschapsverlof gegaan zijn. Concreet houdt dit in dat de werkgever aan deze werknemers: het vakantiegeld zal moeten uitbetalen voor de in 2013 niet opgenome…

 • De fiscus compenseert
  donderdag 22/11/2007 Update: 22/11/2007

  Sinds 2004 kan de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit elke som die de fiscus aan een belastingplichtige moet terugbetalen, aanwenden ter betaling van de door deze belastingplichtige verschuldigde bedragen. Het gaat om voorheffingen, inkomstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist. …

 • Beter geen aangifte indienen?
  woensdag 07/11/2007 Update: 07/11/2007

  Wie zijn belastingaangifte niet of te laat indient, riskeert voortaan een boete van € 50 tot € 1 250. Dat meldt De Standaard op 23 april 2013. Eind januari 2013 hadden 117 000 Belgen nog steeds geen aangifte ingediend en kregen daarover een herinneringsbrief toegestuurd. Wie voor het eerst zijn aangifte niet invult, krijgt slechts een waarschuwing. Dat verklaart waarom slechts 11 000 Belgen een geldboete kregen. Pas wanneer u daarna nogmaals nalaat de aangifte in te dienen, krijgt u als…

 • Boekhoudkundig en financieel talent is schaars in België
  donderdag 11/10/2007 Update: 11/10/2007

  25% van de financieel directeurs en CFO’s geeft aan permanente finance- en accountingprofessionals aan te nemen voor nieuwe posities in de eerste helft van 2013. 80% ondervindt problemen om goede financeprofessionals te vinden. Zo blijkt uit een onderzoek van Robert Half van januari 2013. Robert Half heeft 200 CFO’s en financieel directeurs bevraagd naar de aanwervingsplannen van bedrijven voor het komende half jaar (januari – juni 2013). 25% is van plan nieuwe finance- en accountingpositi…

 • Arbeidsongeschikt als zelfstandige?
  dinsdag 09/10/2007 Update: 09/10/2007

  Sinds 1 september 2007 genieten zelfstandigen opnieuw van een verhoogde uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De eerste maand, de zogenaamde carensmaand, van arbeidsongeschiktheid heeft de zelfstandige echter nog geen recht op uitkering. De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een dagvergoeding indien de zelfstandige zijn beroep om gezondheidsredenen (ziekte of ongeval) moet stopzetten. Wanneer we de dagvergoedingen vermenigvuldigen met 26 krijgen we de uitkeringen pe…

 • Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer
  maandag 08/10/2007 Update: 08/10/2007

  Krijg subsidies voor projecten die een vlot en duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Op 15 juni 2013 werd er een oproep gelanceerd door het pendelfonds. De subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober 2013 ingediend zijn. Is dit interessant voor u? Het Pendelplan van de Vlaamse overheid bundelt diverse maatregelen om het pendelverkeer te verbeteren. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van 70% naar 60% teruggebracht zijn. Het gebruik van de fiets en het openbaar…

 • Vademecum van de bestuurder
  vrijdag 05/10/2007 Update: 05/10/2007

  Gezien de functie van bestuurder alsmaar verder professionaliseert, stijgt ook de nood aan een goede begeleiding van bestuurders. Teneinde bestuurders een concreet houvast aan te bieden bij de uitoefening van hun functie, heeft het Belgian Governance Institute (BGI) in 2007 een ‘Vademecum van de bestuurder’ uitgegeven. De focus ligt daarbij op alles wat een bestuurder moet weten vooraleer een mandaat te aanvaarden, tijdens de uitoefening van een mandaat of bij beëindiging ervan. De volg…

 • Geef uw personeel een fiscaal voordelige bonus
  zaterdag 29/09/2007 Update: 29/09/2007

  De sociale partners hebben in 2007 een akkoord bereikt dat bedrijven vanaf 1 januari 2008 hun werknemers een bonus kunnen geven. De werknemer betaalt geen RSZ-bijdragen en ook geen belastingen op zijn bonus. Wel moet de werkgever een sociale bijdrage van 33% betalen op dit bedrag. De kostprijs is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Voor 2013 bedraagt het maximumbedrag dat een onderneming per werknemer mag besteden aan zogenaamde ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ € 2 488. De…

1
2
3
...
5
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.