Refibo

Nieuws archief 20081
2
3
...
5
>

 • Nieuwe starterslening voor KMO’s
  woensdag 17/12/2008 Update: 17/12/2008

  Het participatiefonds heeft, op vraag van de ministerraad, een nieuwe starterslening gelanceerd: “Initio”. In tegenstelling tot de reeds bestaande leningen, moet de kredietaanvrager zich om deze lening te verkrijgen eerst wenden tot het fonds. Indien het fonds de aanvraag aanvaardt kan deze tot 50% van de gevraagde lening toekennen met een maximum van € 100 000. Het betreft, net zoals de reeds bestaande leningen, achtergestelde leningen. Dit betekent dat indien het tot een faillissement zou …

 • Verzekering voor gedwongen stopzetting.
  woensdag 17/12/2008 Update: 17/12/2008

  Een wet van 16 januari 2013 heeft de faillissementsverzekering voor zelfstandigen uitgebreid tot alle andere vormen van gedwongen stopzetting. Het gaat hier over brand, natuurrampen, vernieling of zelfs het niet kunnen uitoefenen van uw onderneming wegens het hebben van een allergie. In dat geval is de faillissementsverzekering niet van toepassing, aangezien er dan helemaal geen sprake is van een faillissement. Daarom werd er voorzien in een verzekering voor gedwongen stopzetting. De nieuwe reg…

 • Voordeliger bevallen: wijziging gezinsregeling voor zelfstandigen
  woensdag 17/12/2008 Update: 17/12/2008

  Het moederschapsverlof voor zelfstandigen wordt in 2009 versoepeld: de verplichte rustperiode wordt uitgebreid tot 3 weken terwijl de vrije rustperiode op 5 weken wordt gezet (of op 6 weken ingeval het om een meerling gaat). De maximale periode van moederschap wordt evenwel niet gewijzigd: deze blijft staan op 8 vergoedbare weken (of 9 in geval van geboorte van een meerling). Een andere nieuwigheid is dat de zelfstandige moeder 1 of meerdere periodes van facultatief postnataal verlof kan nemen …

 • Waarborgregeling voor KMO’s in Vlaanderen versoepeld
  woensdag 17/12/2008 Update: 17/12/2008

  Het is als KMO in Vlaanderen mogelijk om een waarborg toegekend te krijgen voor de schulden die voortvloeien uit financieringsovereenkomsten (en, onder bepaalde voorwaarden, uit andere verrichtingen). Als gevolg van de financiële crisis is deze waarborgregeling sinds 21 november 2008 versoepeld. Zo is het maximale waarborgbedrag per KMO gestegen van € 500 000 naar € 750 000, zijn er geen bijkomende zekerheden meer vereist en mag de KMO de kredieten, wanneer deze hem ter beschikking worden geste…

 • Alles over de faillissementsverzekering
  donderdag 23/10/2008 Update: 23/10/2008

  Als zelfstandige kan u na uw faillissement onder bepaalde voorwaarden genieten van de faillissementsverzekering. Dit heeft enkele opmerkelijke voordelen: U behoudt als gefailleerde uw rechten op kinderbijslag en gezondheidszorg gedurende maximaal 4 kwartalen (zonder hiervoor bijdragen te moeten betalen). U kan gedurende 12 maanden een faillissementsuitkering ontvangen ten bedrage van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Dit bedrag wordt regelmatig geïndexeerd, maar voor 2013 is dit:…

 • Verschoonbaarheid van gefailleerden
  dinsdag 21/10/2008 Update: 21/10/2008

  Indien een gefailleerde natuurlijke persoon door de rechter verschoonbaar wordt verklaard, kan hij na de sluiting van het faillissement niet meer vervolgd worden door zijn schuldeisers. Al zijn schulden verdwijnen dus gewoon door de sluiting van het faillissement. Indien de verschoonbaarheid wordt uitgesproken zijn ook de echtgeno(o)t(e) die persoonlijk zou gehouden zijn tot de schuld van zijn/haar echtgeno(o)t(e) vrijgesteld van vervolging door de schuldeisers. En sinds augustus 2008 kan ook d…

 • Vragen over uw kredieten?
  dinsdag 21/10/2008 Update: 21/10/2008

  Bedrijven die vragen hebben over kredieten kunnen terecht op het nummer 02 507 68 68. Vier experts bemannen in opdracht van het VBO en Febelfin een callcenter dat fungeert als meldpunt dat extra ondersteuning biedt aan alle ondernemers, die een krediet aangevraagd hebben en abnormale moeilijkheden ondervinden om dat krediet te bekomen van banken. De kredietverlening aan bedrijven is immers van groot belang voor de economie en de maatschappij.   Meer info:  

 • Beloon uw werknemers met een filmcheque
  vrijdag 17/10/2008 Update: 17/10/2008

  Sinds 26 augustus 2008 worden filmcheques door de fiscus als een sociaal voordeel aanzien. Sociale voordelen zijn onbelangrijke voordelen die door de werkgever aan de werknemer (of door de vennootschap aan de bedrijfsleider) worden toegekend, met een uitgesproken sociaal oogmerk, met de bedoeling de betrekkingen tussen het personeel te verbeteren en de binding met de onderneming te bevorderen. De werknemer wordt niet belast op het sociaal voordeel; de werkgever in sommige gevallen wel (mee…

 • Uittreksel uit het strafregister - waar aanvragen?
  maandag 13/10/2008 Update: 13/10/2008

  Voor tal van erkenningen dient u een uittreksel uit het strafregister van vennootschappen toe te voegen. Vroeger kon u hiervoor terecht bij de Rechtbank van Koophandel van uw arrondissement, maar sinds enige tijd is het Centraal Strafregister in Brussel uw enige aanspreekpunt. Het Centraal Strafregister is bereikbaar via: Per fax: +32 2 552 27 82 Per post: FOD Justitie, DG RO - Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Per e-mail: Per…

 • Meldpunt fiscale absurditeiten
  dinsdag 07/10/2008 Update: 07/10/2008

  “Wat hebben Magritte en de fiscaliteit in België met elkaar gemeen? Een voorliefde voor het surrealisme! Met het oprichten van het meldpunt voor fiscale absurditeiten wil het VBO bedrijven (en overheid) sensibiliseren met betrekking tot bestaande fiscale hinderpalen en hen ertoe aan te zetten systematischer te communiceren over de praktische problemen die zij bij de toepassing van de fiscale wetgeving ondervinden.” Zo staat op deze website te lezen. Het VBO (Verbond van Belgische Onderneming…

1
2
3
...
5
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.