Refibo

Nieuws archief 20101
2
>

 • BTW-aftrek cateringkosten bij publicitair event: geweigerde aftrek btw kan worden teruggevraagd!
  donderdag 14/10/2010 Update: 14/10/2010

  Een opendeurdag zonder drank, een productvoorstelling zonder hapjes,… ondenkbaar in ons ‘bourgondisch’ Belgenlandje. Echter, de BTW-administratie weigerde systematisch de aftrek van BTW over spijzen en dranken. Dankzij een cassatiearrest hoeft u vanaf heden niet meer wakker te liggen van de culinaire verzorging van uw publiciteitsactiviteiten. In 2010 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de BTW-aftrek betreffende de kosten van publiciteit. In haar arrest werd duidelijk gesteld d…

 • Onkostenvergoeding voor proefpersonen van klinische studies niet belastbaar!
  donderdag 14/10/2010 Update: 14/10/2010

  De onkostenvergoeding die een proefpersoon bij een klinisch onderzoek ontvangt in het kader van tests met betrekking tot een nieuw geneesmiddel, is niet belastbaar. Dit heeft de Rulingcommissie beslist, rekening houdend met het wettelijk kader waaraan ‘experimenten op de mens’ onderworpen zijn. Een deelname aan een klinisch onderzoek creëert extra kosten: verplaatsingskosten, parkingkosten, lunchkosten, drankkosten,… Daarom wordt aan een proefpersoon vaak een onkostenvergoeding toegekend. …

 • Is er ook een voordeel van alle aard als u niet privé rijdt met uw wagen?
  donderdag 03/06/2010 Update: 03/06/2010

  Rijdt u met de wagen van uw bedrijf, dan ontvangt u daar in principe een voordeel van alle aard voor. Dit voordeel van alle aard is de tegenhanger van het feit dat u privé met deze wagen kan rijden. Op dat voordeel van alle aard wordt u dan ook belast. Maar wat als u niet privé rijdt met de wagen van de zaak, omdat u bijvoorbeeld ook een privéwagen heeft waarmee u al uw privé verplaatsingen doet? Wordt u dan nog belast op een voordeel van alle aard? In principe niet, maar dan moet u wel voorzic…

 • Sinds 1 juni is de BVBA-Starter een feit!
  donderdag 03/06/2010 Update: 03/06/2010

  Zoals vermeld in een vorig artikel bestaat er sinds 1 januari 2010 een nieuwe soort BVBA: de BVBA-Starter. Deze BVBA heeft onder meer slechts een oprichtingskapitaal van € 1 nodig. Daartegenover staat dat er een uitgebreid financieel plan moet worden voorgelegd en dat er een verruimde oprichtersaansprakelijkheid is en dat de vennootschap na 5 jaar moet worden omgevormd tot een gewone BVBA. Tot nu toe was het echter onmogelijk om een BVBA-Starter op te richten, omdat de datum van inwerkingtredin…

 • Aftrekbaarheid van VAPZ-bijdragen
  donderdag 20/05/2010 Update: 20/05/2010

  Opdat de premies die u betaalt in het stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) aftrekbaar zouden zijn moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Enerzijds moet u tijdens het betrokken jaar effectief en volledig de bijdragen hebben betaald die u verschuldigd bent krachtens het sociaal statuut van zelfstandige en anderzijds zijn de VAPZ-premies slechts aftrekbaar in de mate dat ze een bepaald maximum niet overschrijden. De maximaal aftrekbare bedragen zijn, voor pensio…

 • De 35 %-regel bij cateringdiensten: ook als kosten apart worden aangerekend
  donderdag 20/05/2010 Update: 20/05/2010

  Zoals wij reeds in een eerder artikel bespraken, is het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten verlaagd tot 12 % wat voeding betreft. Voor drank blijft het 21 %. In het betrokken artikel verduidelijkten we ook dat er een forfaitaire regel kon worden gehanteerd bij het aanbieden van diensten "all-in", dat zowel voeding als drank omvat. Deze regel houdt dan in dat 35 % van het geheel als drank wordt beschouwd, en dus aan 21 % wordt gefactureerd. De vraag stelt zich echter nog hoe het zi…

 • Horecakosten of reclamekosten?
  woensdag 19/05/2010 Update: 19/05/2010

  Als u bepaalde horecakosten maakt die gericht zijn op reclame, kunnen deze dan als reclamekosten worden aangemerkt (zodat er volledige aftrekbaarheid is, zowel op het vlak van BTW als op vlak van beroepskosten)? Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest gesteld dat dit wel degelijk kan. Het Hof heeft daar bovendien aan toegevoegd dat de reclame niet rechtstreeks aan de eindkoper hoeft gericht te zijn. Vroeger had het Hof van Cassatie in haar arrest van 8 april 2005 reeds gesteld dat ko…

 • Voordelige fiscale behandeling van de vergoeding overdracht auteursrechten: wanneer heeft u er recht op?
  zaterdag 24/04/2010 Update: 24/04/2010

    Als u de auteursrechten die u heeft op een bepaald werk overdraagt aan iemand naders, dan wordt u op een heel voordelige wijze belast op de vergoeding die u voor deze overdracht ontvangt. Op die vergoeding moet u enkel een roerende voorheffing van 15 % betalen. Een groot verschil met de tarieven van de personenbelasting die anders van toepassing zouden zijn. Zoals u wel weet lopen die tarieven al snel op tot 50 %! Deze fiscale regeling is enorm voordelig, dus het is geen verrassing dat …

 • De werkgever moet nu tegenover de RSZ zelf bewijzen dat het om een onkostenvergoeding gaat en niet om loon!
  vrijdag 23/04/2010 Update: 23/04/2010

  Vroeger moest de RSZ bewijzen dat een bepaalde onkostenvergoeding eigenlijk geen terugbetaling was van onkosten eigen aan de werkgever, maar wel een verdoken loon. Sinds 1 januari 2010 is dit echter niet meer zo. Vanaf nu is het de werkgever die zelf moet aantonen dat een bepaalde vergoeding in feite een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever is. Kan hij dit bewijs niet leveren, dan beslist de RSZ daar zelf over. Kan u als werkgever verwijzen naar het feit dat de fiscus de verg…

 • Verbeterde jaarrekening neerleggen kan enkel wegens materiële vergissing
  vrijdag 23/04/2010 Update: 23/04/2010

  De rechtbank van Gent heeft nogmaals bevestigd dat u niet zo maar een verbeterde jaarrekening kan neerleggen. Dit kan enkel wegens een "materiële vergissing", zoals een reken- of schrijffout. De feiten waren de volgende: De algemene vergadering van een verjaardag keurde een jaarrekening goed en deze werd tijdig neergelegd. Na enkele maanden kwamen de bestuurders echter tot de vaststelling dat er geen voorziening was aangelegd voor de mogelijke verliezen op handelsvorderingen. Daarom leggen…

1
2
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.