Refibo

Nieuws archief 20111
2
3
...
7
>

 • Geen aanslagbiljet en toch onroerende voorheffing verschuldigd
  vrijdag 30/12/2011 Update: 30/12/2011

  De wet bepaalt dat wie op 1 januari van het aanslagjaar (volle) eigenaar is van een pand, of het zakelijk recht op een pand bezit, de onroerende voorheffing verschuldigd is. Daarnaast wordt in art. 133, §1 KB WIB 92 ook expliciet vermeld dat er een aanslagbiljet moet verstuurd worden naar de betrokken eigenaars. Wanneer het echter gaat om een pand in onverdeeldheid - dit betekent dat er meerdere (volle) eigenaars zijn van het pand - dan krijgt slechts één eigenaar een aanslagbiljet. Dit is h…

 • Hoe een collectieve sluitingsperiode inlassen?
  vrijdag 30/12/2011 Update: 30/12/2011

  Sommige paritaire comités leggen een collectieve sluitingsperiode vast. Deze collectieve sluitingsperiodes moeten voor 31 december van het voorafgaande jaar bepaald worden. Als individueel bedrijf kan u niet afwijken van de sluitingsperiodes zoals bepaald in het paritair comité. Werd er niets vastgelegd in het paritair comité, dan kan u als bedrijf steeds zelf opteren voor een collectieve sluitingsperiode. In tegenstelling tot bij de paritaire comités, bestaat er voor bedrijven geen einddatu…

 • Vzw’s bang voor het aanbestedingsspook
  vrijdag 30/12/2011 Update: 30/12/2011

  In 2004 ging een Europese richtlijn van kracht waarin aangegeven werd dat vzw’s voortaan zouden moeten werken volgens het principe van ‘aanbestedingen’. Deze richtlijn is vanaf 1 juli 2013 omgezet in wet. Dit betekent dat vzw’s vanaf een aankoop van € 8 500 de regels van een overheidsaanbesteding moeten volgen. Er dienen wel een aantal voorwaarden vervuld te zijn: De vereniging moet voorzien in behoeften van algemeen belang. Dit criterium wordt echter ruim geïnterpreteerd, waard…

 • Voordeel van alle aard bedrijfswagens de hoogte in
  donderdag 29/12/2011 Update: 29/12/2011

  Vroeger werd het voordeel alle aard bepaald in functie van de afstand woon-werk en de CO2-uitstoot van de wagen. De nieuwe berekeningswijze, op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot, zal ervoor zorgen dat de meeste bedrijfswagens duurder worden. Door de invoering van de nieuwe regel door de Wet van 28 december 2011 is het niet meer nodig om voor de waardering van dit voordeel van alle aard (VAA) nog rekening te houden met de afstand woonplaats-werkplaats. D…

 • Omzetting aandelen aan toonder nog tot 31 december 2013
  donderdag 08/12/2011 Update: 08/12/2011

  Tegen eind 2013 moeten alle aandelen aan toonder verplicht omgezet worden in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten. De afschaffing van effecten aan toonder werd vastgelegd door de wet van 14 december 2005. Uiterlijk tot 31 december 2013 hebben ondernemingen de tijd om de uitgegeven effecten aan toonder om te zetten, ofwel door ze in te schrijven in een nominatief register (effecten op naam), ofwel door ze te dematerialiseren en dus in te schrijven in een effectenrekening (ged…

 • Btw-bonnetjes niet voldoende voor het bewijzen van beroepskarakter restaurantkosten
  dinsdag 29/11/2011 Update: 29/11/2011

  Restaurantkosten zijn enkel aftrekbaar indien ze een beroepsmatig karakter hebben. Het is bovendien aan de belastingplichtige om het beroepsmatig karakter van het restaurantbezoek aan te tonen. Belangrijk hierbij is dat een btw-bonnetje op zich niet volstaat. Dergelijk bonnetjes bevatten immers niet meer informatie dan de betaalde prijs, de naam van het restaurant en het aantal personen. Om het beroepskarakter te kunnen aantonen zal u dus meer informatie moeten aanleveren zoals met wie u ben…

 • Privé terugbetaalde autokosten niet onderworpen aan aftrekbeperking
  dinsdag 29/11/2011 Update: 29/11/2011

  Bedrijfswagens worden geregeld gebruikt voor privédoeleinden. Het privégebruik zal dan aanleiding geven tot het bepalen van een voordeel van alle aard. In sommige gevallen zal de werknemer (of bedrijfsleider) die de wagen voor privédoeleinden gebruikt hiervoor een bijdrage betalen. In dit geval ontstaat pas een voordeel van alle aard indien het privégebruik groter is dan de bijdrage. Nu is het zo dat de meeste autokosten onderworpen zijn aan een aftrekbeperking (zie: …

 • Het verschil tussen het fiscaal visitatierecht en een boekenonderzoek
  donderdag 03/11/2011 Update: 03/11/2011

  Als belastingplichtige bestaat er steeds een kans dat u de administratie over de vloer krijgt om enkele zaken met betrekking tot de inkomstenbelasting te controleren. In het kader van een boekenonderzoek (art. 15 WIB 1992) bent u daarbij verplicht om, wanneer de Administratie hierom vraagt, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen. Aangezien u als belastingplichtige niet verplicht kan worden om deze boeken en bescheiden …

 • Goed nieuws voor startende ondernemers
  woensdag 05/10/2011 Update: 05/10/2011

  In 2012 één op 82 actieve ondernemingen in België failliet. Opvallend is dat ruim een derde van deze faillissementen op naam staat van bedrijven jonger dan vijf jaar. De starters doen het op zijn zachtst gezegd niet zo goed in ons land. Een grondigere voorbereiding verhoogt nochtans de slaagkansen van een startende ondernemer. Maar hoe kan u zich op een degelijke manier voorbereiden wanneer u geen ervaring hebt op ondernemersvlak en u dus niet weet wat de ‘kritische succesfactoren’ zijn en…

 • Opgelet wanneer u een vast contract aanbiedt aan één van uw jobstudenten
  woensdag 05/10/2011 Update: 05/10/2011

  Tijdens de zomermaanden maken heel wat ondernemingen gebruik van jobstudenten. Werken met jobstudenten biedt immers enkele interessante voordelen: zo zijn ze goedkoper dan andere werkkrachten (u moet immers geen socialezekerheidsbijdragen betalen, maar enkel een solidariteitsbijdrage), en vaak zijn ze ook meer flexibel. Tegelijkertijd biedt het samenwerken met jobstudenten u de kans om kennis te maken met een ‘nieuwe lichting werkkrachten’. Bent u zeer tevreden van een bepaalde jobstudent dan k…

1
2
3
...
7
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.