Refibo

Nieuws archief 20121
2
3
...
4
>

 • Nieuwe factureringsregels vanaf 2013
  woensdag 05/12/2012 Update: 05/12/2012

  Vanaf 1 januari 2013 veranderen de factureringsmodaliteiten en de regels van opeisbaarheid van de btw. Dit is het gevolg van een Europese richtlijn die België verplicht moest omzetten in nationale wetgeving. Dit brengt belangrijke wijzigingen mee in het btw-wetboek. Wij zetten het belangrijkste voor u op een rij. Welke factureringsmodaliteiten veranderen er allemaal vanaf 1 januari 2013? Dit zijn o.a.: Uitreikingstermijn van de factuur Uiterlijk 15de dag van de maand volgend o…

 • Trouwen voor onderdak? Of kan het toch anders?
  woensdag 05/12/2012 Update: 05/12/2012

  Samenwonen wordt steeds populairder, maar dikwijls wordt er onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen als één van beide partners overlijdt. Hoe zit het met de gezinswoning waarvan de feitelijke samenwoners elk 50% hebben gekocht? Kan de langstlevende partner erin blijven wonen? En wat met de successierechten? Wat erven feitelijke samenwoners? Voor feitelijke samenwoners is er wettelijk niets voorzien als de ene partner komt te overlijden. In tegenstelling tot getrouwde partners (en ook in …

 • Nog even profiteren van de ongelijkheid tussen man en vrouw
  woensdag 05/12/2012 Update: 05/12/2012

  Vanaf 21 december 2012 mag er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen mannen en vrouwen om de premies van levensverzekeringen te bepalen. Dit is het gevolg van een beslissing van Europese Hof van Justitie. Wat zijn de gevolgen en wat staat er u te wachten? Wat geldt vandaag de dag? Tot op 20 december 2012 mochten levensverzekeraars het geslacht als criterium gebruiken om de hoogte van de premie voor levensverzekeringen te bepalen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat vrouwen nu…

 • Gepensioneerd én zelfstandige? Zet uw bril dan maar eens op!
  maandag 29/10/2012 Update: 29/10/2012

  Het loont de moeite om na te gaan of u al dan niet uw rust- en/of overlevingspensioen dreigt te verliezen omwille van de stijging van de voordelen alle aard indien u nog actief bent als zelfstandige. Deze voordelen kunnen ervoor zorgen dat u peilsnel de grens van het maximum toegelaten beroepsinkomen bereikt zonder dat u het misschien goed en wel beseft. Er is het afgelopen jaar al veel over te doen geweest, de voordelen alle aard. Voor zowel bediende als zelfstandige betekent een stijging…

 • Investeringsgeld vragen aan uw buurman?
  maandag 29/10/2012 Update: 29/10/2012

  De crisis maakt het steeds moeilijker voor ondernemers om aan middelen te geraken om hun projecten te financieren. De lage rentes op de klassieke spaarproducten en de onzekerheid op de beurs houdt beleggers dan weer tegen hun geld te investeren. ‘Crowdfunding’ geeft de kans om vraag en aanbod van financiële middelen beter op elkaar af te stemmen. Is het misschien iets voor uw onderneming? Wat is crowdfunding? Crowdfunding betekent letterlijk : “financiering door de menigte”. De term omvat …

 • Spijzen en dranken alweer aftrekbaar in het kader van publicitaire evenementen
  maandag 29/10/2012 Update: 29/10/2012

  Reeds in een eerder nieuwsje werd de problematiek van de al dan niet aftrekbaarheid van de btw m.b.t. eten en drinken op evenementen met een publicitair karakter besproken. Maar nog steeds doet deze kwestie stof opwaaien. Waarover gaat het? De btw van publiciteitskosten is volledig aftrekbaar, voor de volle 100%. Echter, in het wetboek btw staat geschreven dat de aftrekbaarheid van spijzen, dranken en onthaalkosten uitdrukkelijk wordt uitgesloten (Art. 45, §3,3° en 4° Wetboek btw). Maar wa…

 • Uw eerste drie werknemers aanwerven is goedkoper
  maandag 29/10/2012 Update: 29/10/2012

  Een persbericht op 21 september 2012 van de ministerraad bevestigde dat de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste aanwervingen worden verhoogd met ingang vanaf 1 oktober 2012. Op voorstel van de ministers De Coninck en Onkelinx werd een ontwerp van Koninklijk Besluit aangenomen. Van welke bijdrageverlaging kan u nu genieten en wat als u reeds vóór 1 oktober uw eerste werknemers hebt aangeworven? Vanaf 1 oktober 2012 geniet een werkgever die een eerste, een tweede en een derde werknemer …

 • Het externaliseren van de interne pensioenvoorziening
  donderdag 12/07/2012 Update: 12/07/2012

  In de zoektocht van de regering-Di Rupo 1 naar middelen om de staatskas te spijzen, is het oog gevallen op de fiscaal voordelige interne pensioenvoorziening. Wat moet er nu gebeuren met de reeds opgebouwde voorzieningen zonder teveel taksen te betalen? Waarom een interne pensioenvoorziening? Voorheen kon uw vennootschap jaarlijks een voorziening boeken met als doel een kapitaal te vormen dat kon worden uitgekeerd op moment van pensioen. Een dergelijke ‘interne pensioen- voorziening’ heeft …

 • Bedrijfswagen te duur? Kies voor een bedrijfsfiets!
  donderdag 07/06/2012 Update: 07/06/2012

  Bijna 25% van de werkenden heeft een bedrijfswagen, ongeveer 20% van hen geven toe dat ze zich wellicht op een andere manier naar het werk zouden verplaatsen als ze de waarde van hun bedrijfswagen als nettoloon zouden ontvangen. Wetende dat bedrijfswagens als gevolg van de veranderende wetgeving alsmaar duurder worden, is het tijd voor een alternatief: een bedrijfsfiets. Een bedrijfsfiets is vrijgesteld van belasting en dit voor het volledige voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingste…

 • Meldingsplicht buitenlandse bankrekeningnummers
  donderdag 07/06/2012 Update: 07/06/2012

  Wie titularis is van een buitenlandse bankrekening moet dit vermelden in zijn personenbelasting. Bovendien moet men, vanaf het aanslagjaar 2012, het rekeningnummer van de bankrekening doorgeven aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. Deze melding moet ten laatste gebeuren gelijktijdig met de indiening van de aangifte, immers in de aangifte moet bevestigd worden dat de aanmelding gebeurt is. Als overgangsmaatregel moet de aanmelding voor het aanslagjaar 2012 slechts beve…

1
2
3
...
4
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.