Refibo

Nieuws archief 20131
2
3
...
4
>

 • De inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden nu ook voor de bewakingssector
  dinsdag 01/10/2013 Update: 01/10/2013

  In de bouwsector bestaat de inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden al langer. Wie werkt met een (onder)aannemer, moet vooraleer de factuur te betalen, de databank van de FOD financiën en sociale zekerheid raadplegen. Indien een fiscale of sociale schuld blijkt, is een inhouding verplicht en dient dit vervolgens te worden doorgestort naar de fiscus en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 1 september 2013 is dit ook van toepassing op de sector van de bewakings- en toezichtsdi…

 • Bepalen de sterren de aftrekbaarheid van restaurantkosten?
  dinsdag 01/10/2013 Update: 01/10/2013

  Wanneer u gaat lunchen met een klant in een 3-sterrenrestaurant, dan zijn dit toch aftrekbare beroepskosten? Of worden deze restaurantkosten gezien als overdadig en bijgevolg verworpen? Zijn restaurantkosten aftrekbaar? Restaurantkosten die een hebben, zijn slechts voor 69% aftrekbaar in de inkomstenbelasting (1). Onder restaurantkosten worden verstaan: de kosten van maaltijden die worden opgediend in een restaurant, met inbegrip van de erbij geserveerde dranken (aper…

 • Onroerende verhuur of handelingen van dienstencentra?
  maandag 02/09/2013 Update: 02/09/2013

  Het "Temco-arrest" is uitgegroeid tot een mijlpaal in de fiscale geschiedenis. Welke invloed heeft dit arrest gehad op de verhuur van een gebouw? Wanneer kan u de btw op de kosten m.b.t. dit gebouw aftrekken? Is de Temco-soap tot een eind gekomen? Het temco arrest.  De naam verwijst naar de Belgische vennootschap Temco die een gebouw ter beschikking stelde aan 3 andere vennootschappen. Omdat het btw-wetboek (1) “onroerende verhuur” vrijstelt van btw en dus ook de mogelijkheid uitsluit om hie…

 • De storm rond de monsterboete van 309% is gaan liggen
  vrijdag 26/07/2013 Update: 26/07/2013

  De verschrikking die de “monsterboete” ooit was, lijkt de redelijkheid te hebben teruggevonden. Nu de wetgeving effectief is aangepast, bespreken wij wat er van de dreiging van de 309%-aanslag is overgebleven. Nieuwe wet, nieuwe circulaire. In een eerder bespraken we het wetsontwerp dat op tafel lag om de “monsterboete” van 309% te milderen. Dit ontwerp is ondertussen omgezet in wet en verduidelijkt in een circulaire enkele dagen nadien. Wat zegt de nieuwe wet? …

 • Duidelijkheid inzake de gesplitste aankoop
  vrijdag 26/07/2013 Update: 26/07/2013

  Minister van Financiën, Koen Geens, wil duidelijkheid scheppen over de techniek van de gesplitste aankoop die wordt voorafgegaan door een schenking. Mag u dit nu wel of niet toepassen?Wat vooraf ging. In een eerder nieuwsje kon u lezen dat de administratie op 10 april 2013 een nieuwe circulaire (1) de wereld in had gestuurd die oplijst wat wel en wat niet als fiscaal misbruik wordt gezien bij successieplanning.…

 • Moet u een controle van de fiscus vrezen?
  vrijdag 21/06/2013 Update: 21/06/2013

  Op hun website kondigt de FOD Financiën aan waar de fiscus in 2013 haar aandacht op zal vestigen tijdens de controles. Moet u zich zorgen maken? Loopt u in het vizier van de fiscus? Op 17 juni 2013 plaatste de FOD Financiën een bericht op haar website om een aantal lopende of nog te verwachten controleacties aan te kondigen. Dit met als doel u beter te informeren over de kans op een fiscale controle, de reden waarom u mogelijk controle krijgt en natuurlijk ook om u aan te zetten om in de t…

 • ''monsterboete'' van 309% wordt getemperd
  vrijdag 21/06/2013 Update: 21/06/2013

  Op 17 april 2013 diende de Kamer in die de 'monsterboete' van 309% moet versoepelen. Wat is er op til? Hebt u nu niets meer te vrezen? Wat vooraf ging. In waarschuwden we onze lezers dat het vanaf 1 juli 2012 opletten geblazen was met privékosten die door de vennootschap worden betaald. Wie het beroepskarakter van gemaakte kosten niet kan bewijzen wordt streng teruggefloten met een belasting tegen 309%. Het is niet verboden voor werknemers en be…

 • Online aankopen. Wat met de btw?
  vrijdag 21/06/2013 Update: 21/06/2013

  Waar moet u als btw-belastingplichtige op letten als u online goederen aankoopt? Gelden hier andere regels dan wanneer u ze bij u in de winkel om de hoek koopt? Wat als de goederen vanuit een andere lidstaat naar België moeten overgebracht worden? Koopt u als btw-plichtige beroepsmatig goederen aan via internet? Dan zijn nog steeds de btw-regels van toepassing zoals deze gelden voor gewone aankopen. Het is dus steeds vereist een correcte factuur te krijgen. Dit houdt onder meer in dat…

 • Andere btw-aftrek voor een camionette
  woensdag 15/05/2013 Update: 15/05/2013

  Rijdt u met een bedrijfswagen? Dan mag u de btw die erop van toepassing is slechts aftrekken ten belope van de beroepsmatig gereden kilometers. Voor personenwagens zijn er 3 methoden uitgewerkt, maar deze gelden niet (meer) voor lichte vrachtwagens. Hoe zit dat? Wat er vooraf ging. In een eerder lichtten we u reeds toe dat de aftrek van de btw op bedrijfswagens voor zowel privé- als beroepsgebruik vanaf 1 januari 2011 (met terugwerkende kracht) onmiddellijk beperkt moest worden …

 • Geregistreerde kassa pas tegen eind 2015
  woensdag 15/05/2013 Update: 15/05/2013

  Reeds in 2009 kwam de overheid tot een overeenkomst met de horeca-sector: Een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 12% op de verkoop van de maaltijden die ter plaatse werden geconsumeerd in ruil voor de invoering van een geregistreerd kassasysteem vanaf 01/01/2013. Dit om zwartwerk in de sector tegen te gaan. Moet u die kassa nu invoeren? Wie moet zo’n kassa invoeren? De geregistreerde kassa wordt verplicht voor de uitbater van een horeca-inrichting die regelmatig maaltijden verschaft…

1
2
3
...
4
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.