Refibo

Nieuws archief 20151
2
3
>

 • Uw privéwoning renoveren aan 6% btw-tarief? Vanaf 2016 verandert de ouderdomsvereiste
  dinsdag 15/12/2015 Update: 15/12/2015

  De voordeelregeling wordt beperkt: vanaf 1 januari 2016 moet uw huis minimaal 10 jaar in gebruik zijn om van het btw-tarief van 6 % i.p.v. 21 % te kunnen genieten. Met wat dient u rekening te houden? Kan u (voorlopig) aan de 21 % ontsnappen? Wijziging. Voor de toepassing van het btw-tarief van 6 % wordt de ouderdomsvereiste van de woning verhoogd van 5 naar 10 jaar. Wanneer. De wijziging treedt vanaf 1 januari 2016 in werking. Gevolgen. De wijziging van de ouderdomsver…

 • Btw-plicht vanaf 2016 voor de bestuurdersvennootschappen uitgesteld
  donderdag 03/12/2015 Update: 03/12/2015

  Rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap worden onderworpen aan de btw-plicht vanaf 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016. De administratieve tolerantie die toelaat dat voor deze handelingen geen btw-identificatie vereist is, wordt afgeschaft. Wat zijn de gevolgen? Hoe kan u zich voorbereiden? Vennootschap. Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden zijn in principe btw-belastingplic…

 • De centrale rol van de factuur inzake btw: commerciële vooruitgang vanaf 2016
  donderdag 03/12/2015 Update: 03/12/2015

  Vanaf de jaarwisseling valt een groot deel van uw administratieve last weg! De huidige complexe regels inzake de opeisbaarheid van de btw zorgden reeds voor veel ophef. De uitreiking van de factuur speelt daarom vanaf 2016 (officieel) opnieuw de centrale rol voor de bepaling van de opeisbaarheid van de belasting. Algemeen. De regels inzake opeisbaarheid bepalen wanneer de btw op een handeling ‘verschuldigd’ wordt. In de praktijk wil dit zeggen dat de verrichting moet worden opgenomen in …

 • Vanaf 2016: gewichtige kilometerheffing voor vrachtwagens
  donderdag 03/12/2015 Update: 03/12/2015

  Indien u een vrachtwagen in uw onderneming heeft, wees er u dan van bewust dat de kilometerheffing voor de deur staat. Vanaf 1 april 2016 zal de gebruiker een gewichtige kilometerheffing moeten betalen op de Belgische wegen! Inwerkingtreding en type voertuig. Vanaf 1 april 2016 wordt het nieuwe Belgische kilometerheffingsysteem van kracht. Alle Belgische en alle buitenlandse vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en actief op het Belgische wegennet, worden do…

 • Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000 vanaf 2016!
  donderdag 03/12/2015 Update: 03/12/2015

  REFIBO heeft goed nieuws voor u! Het wetsontwerp van 4 september 2015 verhoogt de omzetdrempel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000. Let wel, om vanaf 1 januari 2016 reeds van de vrijstelling te kunnen genieten, dient u die uiterlijk 15 december 2015 aan te vragen. Doelgroep. De kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer (per kalenderjaar) een bepaald …

 • Commerciële vooruitgang vanaf 2016: de btw-regeling verzoent zich met de praktijk
  donderdag 05/11/2015 Update: 05/11/2015

  Vanaf de jaarwisseling valt een groot deel van uw administratieve last weg! De huidige complexe regels inzake de opeisbaarheid van de btw zorgden reeds voor veel ophef. De uitreiking van de factuur speelt daarom vanaf 2016 (officieel) opnieuw de centrale rol voor de bepaling van de opeisbaarheid van de belasting. Algemeen. De regels inzake opeisbaarheid bepalen wanneer de btw op een handeling "verschuldigd" wordt. In de praktijk wil dit zeggen dat de verrichting moet worden opgenomen…

 • Uw vennootschap als uw huurder, kan dit?
  donderdag 05/11/2015 Update: 05/11/2015

  Wist u dat u als bedrijfsleider een deel van uw woning kan verhuren aan uw eigen vennootschap? Of dat deze huurovereenkomst fiscaal gunstig is voor zowel uzelf als uw vennootschap? Hoe ver mag u daarbij gaan?  Voordeel vennootschap-huurder. In hoofde van de vennootschap zijn de betaalde huurgelden aftrekbare kosten. De winst van de vennootschap die aan belasting onderworpen is, wordt op die manier verminderd. Voordeel bedrijfsleider-verhuurder. Door een onroerend goed aan uw vennoot…

 • De deadline voor op te nemen vakantiedagen nadert… Wat impliceert dit voor u en uw medewerkers?
  donderdag 05/11/2015 Update: 05/11/2015

  Sommige werknemers slagen er niet in om al hun wettelijke vakantiedagen op te nemen tegen het einde van het kalenderjaar. Kan de werknemer deze dagen overhevelen naar het volgende kalenderjaar? Wat gebeurt er met het vakantiegeld van deze niet opgenomen vakantiedagen? Vakantiedagen. Bedienden en arbeiders hebben recht op een bepaald aantal vakantiedagen in verhouding tot hun aantal gewerkte dagen van het voorgaand dienstjaar. Voor voltijdse bedienden zijn dit 20 vakantiedagen. Voor arb…

 • Meer tevreden cliënten dankzij tevreden werknemers?
  donderdag 05/11/2015 Update: 05/11/2015

  Een werknemer fungeert als ambassadeur van haar onderneming en genereert een positief gevoel bij de eindcliënten en -consumenten. Zeg nu zelf, in een restaurant bediend worden door een zuurpruim geeft niet de gewenste ervaring. Maar hoe kunnen werkgevers hun werknemers motiveren en zo houden tot het einde van een steeds langer wordende carrière? Hoe leidt een aangepast personeelsbeleid naar meer tevreden cliënten? Veranderende arbeidsmarkt. De huidige samenleving wordt gestuurd door ve…

 • De kaaimantaks: regeling om fiscale fraude te stoppen en het ‘speelveld’ naar voren te brengen
  donderdag 01/10/2015 Update: 01/10/2015

  Belgische belastingplichtigen, wees behoedzaam voor uw inkomsten uit buitenlandse constructies. Ondanks dat uw constructie niet op de nieuwe niet-EER-lijst staat, is het toch mogelijk dat de fiscus in staat wordt gesteld inkomsten hieruit afkomstig rechtstreeks in België te belasten. De regeling. Sinds het aanslagjaar 2014 moest er reeds melding worden gemaakt in de personenbelasting van een "juridische constructie". De Programmawet voert met ingang van het aanslagjaar 2016 ook de ver…

1
2
3
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.