Refibo

De feestdagen in 2019 en hun sociaalrechtelijke implicaties

Houd uw agenda klaar: wanneer vallen de feestdagen in 2019? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop niet wordt gewerkt? Hoe bepaalt u als werkgever wanneer deze dag gerecupereerd mag worden?

Overzicht feestdagen 2019.

Feestdag

Datum

Nieuwjaar

Dinsdag 01/01/2019

Paasmaandag

Maandag 22/04/2019

Feest van de Arbeid

Woensdag 01/05/2019

Onze Lieve Heer Hemelvaart

Donderdag 30/05/2019

Pinkstermaandag

Maandag 10/06/2019

Nationale feestdag

Zondag 21/07/2019

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

Donderdag 15/08/2019

Allerheiligen

Vrijdag 01/11/2019

Wapenstilstand

Maandag 11/11/2019

Kerstmis

Woensdag 25/12/2019

 

Algemeen. Elke feestdag geldt als een verlofdag. De feestdagen zijn ontstaan door specifieke historische gebeurtenissen.

Vervanging. Omdat elke werknemer recht heeft op 10 feestdagen, wordt de feestdag die samenvalt met een zondag, of een dag waarop het arbeidsreglement van de onderneming voorziet dat er niet wordt gewerkt, vervangen. De vervangingsdag wordt dan aanzien als de feestdag. In 2019 valt de Nationale feestdag in het weekend. Deze feestdag geef (eventueel) recht op een vervangingsdag.

Inactiviteitsdag. De dag waarop de werknemer normaal geen prestatie moet leveren, wordt aanzien als een inactiviteitsdag. Indien bijvoorbeeld de prestaties van de werknemer over 5 dagen per week zijn verdeeld, is zaterdag meestal de gewone inactiviteitsdag. Indien de prestaties over 4 dagen van de week zijn verdeeld, heeft de werknemer recht op vervanging voor de feestdagen die samenvallen met zijn 2 inactiviteitsdagen en een zondag. Indien de prestaties worden gespreid over 6 dagen in de week, moeten enkel de feestdagen die samenvallen met een zondag worden vervangen. Een speciale regeling geldt voor ondernemingen die 7 dagen op 7 actief zijn. In dit geval is de gewone inactiviteitsdag deze die samenvalt met de individuele rustdag van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.

Bepaling van de vervangingsdag. Er bestaat een cascade van bevoegde personen of organen die de vervangingsdag mogen bepalen:

  • de paritaire comités of paritaire subcomités;
  • de ondernemingsraad;
  • de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • de werkgever en de werknemers.

Indien geen vervangingsdag is vastgesteld overeenkomstig één van de opgesomde mogelijkheden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die in de onderneming op die feestdag volgt.

Laatste revisie
14/01/2019 10u50

Publicatie datum
14/01/2019 10u50

Meer info