Refibo

Nieuws en aankondigingen<
1
2
3
4
...
8
>

 • Leg uw ondernemersvraagstukken voor aan REFIBO’s studiedienst
  woensdag 11/04/2018 Update: 11/04/2018

  Heeft u vragen over uw onderneming? Internet lijkt vaak de redding. Maar, is de online informatie steeds correct? Is de gevonden informatie relevant voor uw persoonlijke situatie? Komt u via deze weg steeds de voordelige uitzonderingen te weten die voor u van toepassing zijn? Iedere situatie is immers anders. Laat u daarom bijstaan door een erkend adviesverlener. Bij REFIBO stellen wij enerzijds basisinformatie ter beschikking op onze website, daarnaast bieden wij ook een antwoord op maat op u…

 • Vergoedingen voor reis-, vervoer en verblijfskosten
  woensdag 11/04/2018 Update: 11/04/2018

  Zijn uw werknemers regelmatig op de baan? Dient u hen hiervoor extra te vergoeden? Welke kosten worden gedekt? Reis-, verblijf- en vervoerskosten. Een personeelslid dat zich moet verplaatsen in het kader van de uitoefening van zijn functie, kan aanspraak maken op de terugbetaling van zijn reiskosten[1]. Er dient een onderscheid te worden gemaakt voor kosten gemaakt voor dienstreizen in het binnen- en buitenland, al dan niet met overnachting, vervoerskosten, etc.  Belastingvrije…

 • Vrijwilligersvergoeding niet steeds onbelast
  woensdag 11/04/2018 Update: 11/04/2018

  Clubs, federaties, verenigingen, instellingen, enz. kunnen in het kader van hun sportieve, sociale, culturele of andere activiteiten beroep doen op vrijwilligers. Mag een vrijwilliger voor zijn inzet een vergoeding ontvangen? Onbezoldigd. Een vrijwilliger voert zijn activiteiten uit zonder hiervoor een geldelijke tegenprestatie te ontvangen. Echter, het onbezoldigd karakter van het vrijwilligerswerk belet niet dat de organisatie de kosten van de vrijwilliger mag vergoeden. Onbelast. D…

 • Wat als uw klant failliet gaat?
  maandag 19/03/2018 Update: 19/03/2018

  Slecht nieuws, een klant gaat failliet. Kan u uw openstaande facturen nog innen? Hoe registreert u dit verlies in de boekhouding? Wat met de reeds doorgestorte btw? Betalingstermijn. In de regel staat u uw klanten een redelijke termijn toe om hun ontvangen facturen te betalen. Maar wat gebeurt er indien uw klant failliet gaat en u wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen? Bericht van de curator. De aangestelde curator bij het faillissement zal u normaliter op de hoogte brengen van…

 • Lenen bij uw vennootschap?
  maandag 19/03/2018 Update: 19/03/2018

  Uw eigen vennootschap kent u een lening toe? Indien u hier geen of een te verwaarlozen rente op betaalt, geldt dit als voordeel van alle aard. Hoe vermijdt u extra kosten? Lenen bij uw bedrijf. Als bedrijfsleider kan u lenen bijuw onderneming. Indien u geen of slechts een te verwaarlozen rente op het ontleende bedrag betaalt, dan wordt de lening beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Voordeel van alle aard. Het (belastbaar) voordeel van alle aard is gelijk aan het …

 • Financiële of operationele leasing?
  maandag 19/03/2018 Update: 19/03/2018

  Maakt u beroepsmatig gebruik van een voertuig of een ander (on)roerend goed via een leasingcontract? Wenst u dit goed op het einde van het leasingcontract al dan niet aan te kopen? Bent u op de hoogte van de verschillen? Leasing. Leasing is een overeenkomst waarbij de “lessor” voor een bepaalde periode het gebruik van een bedrijfsmiddel overdraagt aan een “lessee” in ruil voor één of meerdere betaling(en). Voornamelijk voertuigen. De bedoelde bedrijfsmiddelen zijn voornamelijk voe…

 • Welke huurprijs rekent u aan uw vennootschap?
  maandag 19/03/2018 Update: 19/03/2018

  Wist u dat u als bedrijfsleider een deel van uw woning kan verhuren aan uw eigen vennootschap? De huurovereenkomst is fiscaal gunstig zowel voor uzelf als uw vennootschap. Wat zijn de voordelen? Voordeel vennootschap-huurder. Voor de vennootschap zijn betaalde huurgelden aftrekbare kosten. De belastbare winst van de vennootschap wordt op deze manier verminderd. Voordeel bedrijfsleider-verhuurder. Door een onroerend goed aan uw vennootschap te verhuren, kan u op een fiscaal voordelig…

 • De jaarlijkse klantenlisting loert om de hoek!
  donderdag 15/03/2018 Update: 15/03/2018

  Administratieve formaliteiten voor ondernemingen daalt stelselmatig, echter is de klantenlisting nog  steeds een verplicht nummertje die zeer vaak uit het oog wordt verloren. Welke klanten moet u hierin opnemen?  Bent u als kleine onderneming ook van deze formaliteit vrijgesteld of net niet?  Weet meer,  want de deadline van 31 maart 2018 is in zicht! Verplicht? De jaarlijkse klantenlisting is een wettelijk verplicht op te maken lijst van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft …

 • Meer pensioen als zelfstandig ondernemer!
  woensdag 07/03/2018 Update: 07/03/2018

  Zelfstandigen die een eenmanszaak hebben, hadden in het verleden minder mogelijkheden dan bedrijfsleiders met een vennootschap om een extralegaal pensioen op te bouwen. Daar komt snel verandering in, maak kennis met de pensioenovereenkomst of de “POZ”! Er zijn vier pensioenpijlers. Het pensioen wordt samengesteld aan de hand van vier pijlers. De eerste pijler. De eerste pensioenpijler vertegenwoordigt het wettelijk pensioen. Dit pensioenbedrag is afhankelijk van uw ontvangen beroepsve…

 • Zijn boetes aftrekbare beroepskosten?
  woensdag 07/03/2018 Update: 07/03/2018

  Kan u verkeersboetes, belastingverhogingen of andere geldboetes aftrekken als beroepskost? Binnenkort veranderen de spelregels… Principe en uitzonderingen. Voorbeelden. Strafrechtelijke boetes, zoals boetes wegens snelheidsovertredingen (en minnelijke schikkingen) of administratieve niet-proportionele geldboetes van de belastingadministrat…

<
1
2
3
4
...
8
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.