Refibo

Nieuws en aankondigingen<
1
2
3
4
5
...
8
>

 • Is een financieel plan verplicht wanneer u wilt starten?
  woensdag 07/02/2018 Update: 07/02/2018

  Wilt u zekerheid over de financiële slaagkans van uw onderneming? Is het duidelijk hoever u met eigen middelen komt en hoeveel u extern moet vinden? Een financieel plan is een uitmuntende indicator. Zie het opstellen van een financieel plan niet enkel als een verplichting bij het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maar als een moment om eens goed stil te staan bij de kosten, opbrengsten, de nodige middelen en financiële toestand van de onderneming. Gedetailleerd…

 • GDPR: moet uw onderneming een “data protection officer” onder de arm nemen?
  woensdag 07/02/2018 Update: 07/02/2018

  De maand mei nadert… elke onderneming moet tegen deze deadline rekening houden met de nieuwe Privacyregels. Sommige ondernemingen moeten niet enkel rekening houden met de nieuwe regels, maar moeten zelfs een specialist ter zake aanstellen, een “data protection officer” ofwel een “functionaris gegevensbescherming” genoemd. Dient uw bedrijf ook verplicht een specialist aan te wijzen? Wie? De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) ook de data protection officer (DPO) genoemd, is een o…

 • Is GDPR ook voor mijn bedrijf(je) van toepassing?
  woensdag 07/02/2018 Update: 07/02/2018

  “GDPR” is ondertussen een wel besproken topic. Nog even de basisprincipes op een rijtje. Moet u met uw vennootschap, eenmanszaak of vzw deze regeltjes volgen? Voor wie? “All companies” moeten “GDPR-proof[1]” zijn. Uitsluitend natuurlijke personen die enkel en alleen persoonlijke of huishoudelijke activiteiten uitvoeren, vallen buiten het toepassingsgebied van de verordening[2]. Deze activiteiten mogen niets te maken hebben met het uitoefenen van een beroep of het drijven va…

 • Is het fiscaal interessant in te zetten op Bitcoin?
  woensdag 07/02/2018 Update: 07/02/2018

  Doet u al aan “cryptocurrency”? Investeren in digitaal geld zoals de Bitcoin is “hot”. Deze digitale munt heeft reeds enorme waardestijgingen gekend. Wordt de meerwaarde belast? Wat met de btw als u diensten levert en wordt betaald met Bitcoins? Cryptogeld. “Cryptocurrency” is cryptogeld of digitaal geld. Deze digitale munten vallen in tegenstelling tot onze courante munten als de euro of de dollar (voorlopig) buiten, of slechts zeer beperkt binnen, de radar van grootbanken en overhed…

 • Staat een fonkelnieuw jaar gelijk aan een verhoogde huurprijs?
  donderdag 04/01/2018 Update: 04/01/2018

  Verhuurt of huurt u een kantoorruimte, garage, winkel of woning? Wist u dat de huurprijs jaarlijks kan aangepast worden? In tegenstelling tot wat u misschien denkt, gebeurt deze aanpassing niet noodzakelijk in het begin van een nieuw jaar. Hoe en voor hoeveel wordt de huurprijs geïndexeerd? Verschillende soorten huurcontracten. Afhankelijk van de bestemming van het gehuurde gelden verschillende indexatieregels. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen het huren van een woning die …

 • De feestdagen in 2018 en hun sociaalrechtelijke implicaties
  donderdag 04/01/2018 Update: 04/01/2018

  Houd uw agenda klaar: wanneer vallen de feestdagen in 2018? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop niet wordt gewerkt? Hoe bepaalt u als werkgever wanneer deze dag gerecupereerd mag worden? Overzicht feestdagen 2017. Feestdag Datum Nieuwjaar Maandag 01/01/2018 Paasmaandag Maandag 02/04/2018 Feest van de Arbeid Dinsdag 01/05/2018 Onze Lieve Heer He…

 • Wat als consumenten niet tevreden zijn met hun kerstgeschenken?
  donderdag 04/01/2018 Update: 04/01/2018

  De eindejaar periode is net achter de rug, u heeft hoogstwaarschijnlijk heel wat eindejaarsgeschenken verkocht. Wat bij ontevredenheid of dubbel aangekochte geschenken? Kunnen aangekochte goederen of diensten worden teruggezonden of geannuleerd? In vergelijking met een offlinewinkel hebben consumenten veel meer rechten bij een online aankoop. Wat is het verschil? Terugsturen na online aankoop. Eens een goed geleverd of het dienstverleningscontract afgesloten is, heeft een consument nog h…

 • Zelfontplooiing als fiscaal interessant goed voornemen voor 2018?
  donderdag 04/01/2018 Update: 04/01/2018

  Zelfontplooiing, expertise uitbouwen en up-to-date zijn. Wilt u professioneel geslaagd zijn, zijn deze to do’s essentieel. Indien u een opleiding volgt in het kader van uw huidige beroepswerkzaamheid kan u deze kosten in mindering brengen van uw beroepsinkomen. Bijscholing en zelfontplooiing. We leven in een snel evoluerende maatschappij waarbij iedereen up-to-date moet zijn en blijven. Levenslang leren is een must. Ook expertise opbouwen, bijleren en zelfontplooiing zijn redenen om als…

 • De Sint is in het land, de Kerstman is onderweg. Hoe verwerkt u de verkochte cadeaubonnen in uw boekhouding?
  woensdag 29/11/2017 Update: 29/11/2017

  Cadeaubonnen zijn leuk om te geven en te krijgen. Ze zijn eenvoudig en zorgen ervoor dat iedereen een fijn en gepast geschenk ontvangt. Voor u als uitgever vormen de bonnen goede reclame. Hoe neemt u de verkochte bonnen op in uw boekhouding? Drie stadia. De verkoop van de cadeaubon. Wanneer u als ond…

 • Uw factuur in een andere taal?
  woensdag 29/11/2017 Update: 29/11/2017

  Verkoopt u regelmatig aan buitenlandse ondernemingen? Het is weinig waarschijnlijk dat buitenlandse ondernemers de Nederlandse taal steeds begrijpen. In welke taal moet u dan uw facturen opstellen? Factuur in het Nederlands verplicht. Het taaldecreet verplicht het gebruik van het Nederlands voor de “wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden" van ondernemingen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben. Bijgevolg dienen de facturen van ondernemingen in Vlaanderen …

<
1
2
3
4
5
...
8
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.