Refibo Image and video hosting by TinyPic

REFIBO organiseert voor haar medewerkers een project om hun sociale vaardigheden aan te scherpen en te perfectioneren.

Concreet kan de inhoud van het ESF-project als volgt worden omschreven: Het leren constructief communiceren, efficiënt organiseren, ontwikkelen van eigen veerkracht, leerdoelen exploreren, out of the box en creatief denken, self-awareness ontwikkelen, managen van een project en succesvol onderhandelen leidt tot een “wijze” en betere samenwerking. Individueel sterk ontwikkelde kerncompetenties van de werknemers vormen samen een groter geheel en meerwaarde voor de organisatie

De vooropgestelde resultaten vertalen zich in eindcompetenties in de volgende gebieden:

  • Constructief communiceren en samenwerken
  • Efficiënte organisatie op het werk
  • Omgaan met stress: zacht werken
  • Faciliteren intervisiegroepen en lerende netwerken
  • Creativiteit en pitching
  • Projectmatig werken en projectmanagement
  • Onderhandelingsvaardigheden/botsende waarden
  • Conflicthantering
  • Omgaan met stress: hart werken
  • Zelfinzicht en -leiderschap op de werkvloer en de arbeidsmarkt

Dit project is mede mogelijk door de samenwerking met het ESF en de financiële steun vanuit het ESF, Vlaanderen en de Europese Unie.