Refibo

Wat is tia-online?


tia-online is een online boekhoudprogramma, bestaande uit vijf gebruikersniveaus. U beslist als cliënt welk niveau er het best aansluit bij uw behoefte.

Met tia-online kan u uw boekhouding op elk moment van de dag en waar ook ter wereld beveiligd consulteren (niveau 1), verwerken en aanpassen (niveau 2 tot en met 4).

U heeft enkel een computer met internetverbinding nodig en een up-to-date antivirus programma. Tia-online zorgt voor een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en uiterst efficiënte registratie van uw boekhoudverrichtingen in de door de wetgever goedgekeurde vorm.

U zorgt zelf voor het voeren van uw administratie of boekhouding met ondersteuning van REFIBO of het REFIBO-team neemt al het boekhoudkundige werk op zich. Wij maken heldere en verstaanbare afspraken. Er zijn geen kleine lettertjes in het contract. Onze prijzen en de bijhorende dienstverlening zijn eenduidig en overzichtelijk opgesteld.

tia-online” is een dienstverlening aangeboden aan de cliënten van het boekhoudkundig fiscaal kantoor REFIBO. Vermelde prijzen omvatten geen enkele uitvoering van een intellectuele activiteit, zoals bijvoorbeeld: het inboeken van documenten, het opstellen van btw-aangiften of balansen, het invullen van fiscale aangiften enzovoort, ...

Prijszetting


  • Niveau 1: € 15 / maand
  • Niveau 2: € 35 / maand
  • Niveau 3: € 55 / maand
  • Niveau 4: € 65 / maand
  • Niveau 5: Op aanvraag

Eénmalige extra kost van € 70 per gebruiker en dit om een toegangscode tot Secure Access 2000 te verkrijgen.

De bedragen zijn verschuldigd per begonnen blok van 500 geboekte journaalposten per maand. Dit is ruim voldoende voor een doorsnee kmo.

De prijzen zijn exclusief btw.

Tia online niveaus


Niveau 1 – Consulteren en printen van uw administratie (€ 15 / maand)

De boekhouding zelf wordt door REFIBO gedaan (prijzen hiervan op aanvraag te bekomen), maar u kan op elk moment en zonder beperkingen de volgende gegevens van uw boekhouding consulteren en desgewenst afprinten.

Niveau 2 – Opmaken van uw verkoopfacturen (€ 35 / maand)

U heeft dezelfde mogelijkheden als in Niveau 1, met de bijkomende mogelijkheid om uw verkoopfacturen zelf op te maken.

Niveau 3 – Inboeken van uw aankoopfacturen en beheer van uw financieel dagboek (€ 55 / maand)

U heeft dezelfde mogelijkheden als in Niveau 1 en 2, met de bijkomende mogelijkheden om uw aankoopfacturen en uw bankuittreksels in te boeken en de betreffende dagboeken af te drukken.

Niveau 4 – Volledige administratie (€ 65 / maand)

Alle opties van Niveau 1, 2 en 3 met de bijkomende mogelijkheid om doorboekingen te verrichten, om een lijst met nieuwe aanwerving af te drukken, een afschrijvingstabel op te maken, balans over te dragen naar volgend boekjaar, diverse posten in te geven en uw btw-aangifte op te maken.

Niveau 5 – Management accounting (op aanvraag)

Interesse in deze toepassing? Gelieve dan contact met ons op te nemen via info@refibo.be of onze contactpagina. Via deze link kan u meer informatie terugvinden over management.

Klanten

Historiek documenten

Consultatie en afdrukken van de historiek van uw uitgaande documenten zoals verkoopfacturen en creditnota's.

Historiek bewegingen

Consultatie en afdrukken van de historiek van uw uitgaande bewegingen zoals verkoopfacturen, ontvangen betalingen en voorschotten.

Rekening courant

Consultatie en afdrukken van de openstaande klantendocumenten.

Aging list

Consultatie en afdrukken van de gemiddelde betalingstermijn van uw klanten.

Aanmaningen

Consultatie en afdrukken van aanmaningen aan uw klanten met openstaande facturen.

Opmaak verkoopfacturen

Opmaken van verkoopfacturen.

Fiches

Instellingen

Doorboeken naar boekhouding

Leveranciers

Historiek documenten

Consultatie en afdrukken van de historiek van uw inkomende documenten zoals aankoopfacturen en creditnota's.

Historiek bewegingen

Consultatie en afdrukken van de historiek van uw inkomende bewegingen zoals aankoopfacturen, betalingen en voorschotten.

Rekening courant

Consultatie en afdrukken van de openstaande leveranciersdocumenten.

Aging list

Consultatie en afdrukken van de gemiddelde betalingstermijn aan uw leveranciers.

Balans

Proef- en saldibalans

Consultatie en afdrukken van de tussentijdse balans van de saldi van de grootboekrekeningen.

Historiek algemene rekeningen

Consultatie en afdrukken van de historiek van de algemene rekeningen.

Rapportering resultatenrekening

In Excel-formaat rapportering van de resultatenrekening van het huidig en het vorig boekjaar.

Nieuwe aanwervingen

Afdrukken lijst van de nieuwe aanwervingen.

Afschrijvingstabel

Opmaken, afdrukken en boeken van de afschrijvingstabel.

Overdracht Balans

Balans overdragen naar volgend boekjaar.

Dagboeken

Aankoop dagboek

Inboeken aankoopfacturen.

Afdrukken aankoopdagboek.

Doorboeken

Financieel dagboek

Ingeven bankuittreksels.

Afdrukken financieel dagboek.

Doorboeken

Verkoop dagboek

Inboeken van verkoopfacturen.

Doorboeken

Diverse posten

Ingeven diverse posten.

Aangiftes

Btw-aangifte

Opmaken btw-aangifte.

Intracommunautaire listing

Opmaken intracommunautaire listing.

Klantenlisting

Opmaken klantenlisting.

VAT-refund

Aanvraag teruggave buitenlandse btw.